Նեյրոնի ( նյարդաբջջի) կարճ (մինչև 700 մկմ երկարությամբ), ճյուղավորված, նյարդային իմպուլսները նեյրոնի մարմնին փոխադրող ցիտոպլազմայի ելուստը: Նեյրոնների մեծ մասի մարմիններից դուրս են գալիս մի քանի Դ.: Դ. միելինային թաղանթ և սինապտիկ բշտիկներ չունեն: