Դելեցիա (լատ. դելեցիո` ոչնչացում): Քրոմոսոմային վերականգնման տիպ, որի դեպքում գենետիկական նյութի հատվածը դուրս է ընկնում: Դ. չափերը հասնում են նուկլեոտիդների մի քանի զույգից մինչև մի քանի գեներ պարունակող առանձին հատվածամասերի: