Ճողվածքի օղակում նշանակում է ճողվածքապարկի պարունակության սեղմում ճողվածքային օղում, ինչը ուղեկցվում է սեղմված ներքին օրգանների արյան մատակարարման և ֆունկցիայի խանգարումներով անգամ, մինչև նրանց մեռուկացումը և պերիտոնիտի զարգացումը: