Հելմինթոզներ` կենդանիների, բույսերի, սնկերի հիվանդություններ, որոնք առաջանում են մակաբույծ որդերով: