Կենսազննումը (հուն.  bios- կյանք և opsis-տեսողություն) կենդանության ժամանակ հյուսվածք վերցնելը և ախտորոշման նպատակով նրա մանրադիտակային ուսումնասիրությունն է:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին