Բիոլոգիապես (կենսաբանորեն) ակտիվ նյութերը (ԲԱՆ) արտահայտված ֆիզիոլոգիական ակտիվություն ունեցող նյութեր են, այդ իսկ պատճառով նրանց անվանում են նաև ֆիզիոլոգիապես ակտիվ նյութեր: Տերմինը համախմբում է այնպիսի նյութեր, որոնք թողնում են խթանող կամ ընկճող աղդեցություն օրգանիզմի կենսաքիմիական գործընթացների վրա: ԲԱՆ-ին են դասվում ֆերմենտները (էնզիմները), հորմոնները, ֆիտոհորմոնները, նյութափոխանակության արգելակիչները (ինհիբիտորները), Որոշ դեպքերում տոքսիկ նյութերը` թույները:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին