Մարդու մտավոր և հոգևոր զարգացման մակարդակը, որով պայմանավորված է նրա վերաբերմունքը արտաքին աշխարհի իրերի, երևույթների նկատմամբ և ճանաչողական ունակությունները: Հիմնված է երկրորդ ազդանշանային համակարգի գործունեության վրա, որի հետ կապված են մտածողության, դատողության ընդհանրացումների պրոցեսները:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին