Բակտերոիդներ (բակտերիո... և հուն. էյդոս՝ տեսակ)։
1) Բույսերի  (սովորաբար ընդավոր) արմատների մեջ թափանցող բակտերիաներ, որտեղ դրանք հասնում են խոշոր չափերի և մասնակցում մթնոլորտային ազոտի կապվելուն, դրանով տարբերվելով պալարաբակտերիաներից: Բակտերոիդները թափանցում են արմատների հյուսվածքների մեջ և գործում միայն այնտեղ։
2) Անշարժ անաերոբ, սպորներ չառաջացնող ձողիկներ սովորաբար բնակվում են մարդու բերանի խոռոչում, աղիներում, սեռական օրգաններում, հիվանդածին ձևերն առաշացնում են սուր բորբոքային պրոցեսներ։

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին