Ինքնաքայքայում, ինքնամարսում, ինքնալուծում` հյուսվածքների,բջիջների կամ դրանց մասերի ինքնամարսում սեփական ֆերմենտների ազդեցությամբ: Օրգանիզմում ավտոլիզ կատարվում է ֆիզիոլոգիական զանազան պրոցեսների, օրինակ` փոխակերպությունների, ինքնաքայքայման և այլ դեպքերում: Բջջի բաժանման ժամանակ ավտոլիզի են ենթարկվում բջջապլազմայի, մեմբրանի առանձին հատվածներ:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին