Ածխաջրերը կամ սախարիդները բնական օրգանական միացությունների մեծ դաս է: Անվանումը ծագել է ածուխ և գուր բառերից, քանի որ այս միացությունների բրուտտո-ֆորմուլը հետևյալն է` Cx(H2O)y: Քիմիայի տեսանկյունից ածխարրերը օրգանական նյութեր են, որոնք պարունակում են մի քանի ածխածնի ատոմից և հիդրոօքիլային խմբերից կազմված չճյուղավորված շղթա:

Ամենատարածված ածխաջրերի ցուցակը

Մոնոսախարիդներ` գլյուկոզ, ֆրուկտոզ, գալակտոզ, մանոզ, ռիբոզ 

Օլիգոսախարիդներ` 

• Դիսախարիդներ. սախարոզ (սովորական շարքար), մալթոզ, իզոմալթոզ, լակտոզ, լակտուլոզ

Պոլիսախարիդներ. դեքստրան, գլիկոգեն, օսլա, ցելյուլոզ, գալակտոմաննաներ, գլյուկոմաննան, մուկոպոլիսախարիդներ, հեպարին, խոնդրոիտին-սուլֆատ, հիալուրինաթթու, հեպարան-սուլֆատ, դերմատան-սուլֆատ, կերատան-սուլֆատ:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի  էլեկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին