Ատամի սաղմի վնասվածքները առավել հաճախակի դիտվում են մշտական ատամներում: Դա պայմանավորված է կաթնատամների մեխանիկական վնասվածքներով (սալջարդ, հոդախախտ) կամ ծնոտների ոսկրերի վնասումով: Մշտական ատամի սաղմի վնասումը արտահայտվում է նրա ծկթումից հետո ատամի գույնի փոփոխությունով, կակղանի մեռուկացումով,  կարծր հյուսվածքների ներծծումով և այլն: