Ատամի արմատի կոտրվածքը կարող է լինել լայնական, երկայնական, բազմաբեկոր, թեք: Բուժումը կախված է կոտրվածքի բնույթից, որը բացահայտվում է ռենտգենաբանական հետազոտությամբ: Ատամի արմատի կոտրվածքի կլինիկական պատկերը նման է ատամի սալջարդի կամ հոդախախտի պատկերին: Բուժման տեսակետից առավել անբարենպաստ են երկայնական, բազմաբեկոր և անկյունագծային, թեք կոտրվածքները: Արմատի լայնական կոտրվածքի բուժումը կախված է նրա մակարդակից: Եթե կոտրվածքի գիծը անցնում է արմատի 1/4 - 1/3 կամ կեսի մակարդակի սահմաններում, կատարում են կակղանի հեռացում, արմատախողովակի պլոմբավորում, իսկ 2 բեկորները ամրացնում են միմյանց հատուկ գամերով: Գագաթի հատվածի կոտրվածքի դեպքում մշակում և լեցավորում են մեծ բեկորը, իսկ փոքրը կարելի է թողնել առանց միջամտության: Արմատների լեցավորումից հետո կարևոր է վերականգնել ատամի ճիշտ դիրքը և հանել այն կծվածքից:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին