Աստենոզոոսպերմիան դա սերմնահեղուկում շարժվող ձևերի քանակական իջեցումն է, ինչպես նաև սերմնահեղուկում սպերմատազոիդների շարժունակության իջեցնում է: Աստենոզոոսպերմիայի ժամանակ քիչ շարժուն  և ոչ շարժուն ձևերի քանակը գերազանցում է 30 տոկոս. Աստենոզոոսպերմիայի պատճարը վերջնականապես պարզաբանված չէ, բայց ենթադրվում է սերմնահեղուկի պլազմայի բաղադրության փոփոխությունը սերմնահեղուկում էներգետիկ նյութերի և ածղաջրերի իջեցումն է, ինչպես նաև բացասական լիցքի անհետացումը, որի հետևանքով կարող է միկօպլազմային ինֆեկցիաների նստվածություն առաջացնել:

Պատճառ կարող է հանդիսանալ խախտումը սպերմատոգենեզի ժամանակ,որը կուղեկցվի տարբեր տեսակի խանգարումների օրինակ .
1. Օլիգոզոոսպերմիա- դա սպերմատազոիդների քանակի իջեցումն է:
2. Ինչպես նաև ախտաբանական  սպերմազիդներ Տերատոզոոսպերմիա, որոնք ընդունակ չեն լիարժեք շարժմանը:
Աստենոզոոսպերմիայի ժամանակ տղամարդկանց մոտ առաջացնում է անպտղություն: 

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին