Արյան ձևավոր տարրերի առաջացման, զարգացման ու հասունացման պրոցեսներն իրականացնող օրգանները, ոսկրածուծը (արտադրում է էրիթրոցիտներ, հատիկավոր լեյկոցիտներ, թրոմբոցիտներ, մոնոցիտներ), ավշային հանգույցները, փայծաղը և ուրցագեղձը և արտադրում են հիմնականում լիմֆոցիտներ)։

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին