Արտաքին շնչառության անբավարարությունը (ԱՇԱ) արտաքին շնչառության խանգարման հետևանքով զարգացող ախտաբանական գործընթաց է, որի ժամանակ չի ապահովվում արյան նորմալ գազային կազմը հանգիստ վիճակում և ֆիզիկական բեռնվածության պայմաններում կամ էլ` այն ապահովում է օրգանիզմում կոմպենսատոր մեխանիզմներով, ինչը բերում է օրգանիզմի պահեստային հնարավորությունների սահմանափակմանը:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին