Ապոպտոզը բջջի ծրագրավորված մահն է, որի կենսաբանական ֆունկցիան օրգանիզմում հոմեոստազի կարգավորման պրոցեսի մասնակցությունն է:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին