Ախտանշանային գործողություն (Symptomhanflung) - Աննշան թվացող արարք (իրերի, զգեստի, կոճակների հետ խաղալը, քթի տակ ինչ-որ մեղեդի երգելը և այլն), որն ինչպես և սխալ գործողությունն ունի գաղտնի իմաստ։