Ադապտացիոն գործընթացը արտաքին կամ ներքին միջավայրերի ազդեցության հանդեպ օրգանիզմի ընդհանուր պատասխանն է, որը բնութագրվում է կենսագործունեության սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ փուլային փոփոխություններով, որոնց կենսաբանական նպատակը ազդող գործոնի հանդեպ օրգանիզմի կայունության բարձ-րացումն է և այդ պայմաններում հարմարվողականության ապահովումը:

 

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին