Անկենսածնություն` (հուն. ա՝  ժխտական մասնիկ ,բիոգենեզ՝ կենսածին). կենդանի բնության մեջ, օրգանիզմներից դուրս, առանց ֆերմենտների օրգանական միացությունների գոյացում։ XX դարի կեսերին փորձնական ճանապարհով իրականացվեց սպիտակուցային և այլ օրգանական նյութերի աբիոգենեզ սինթեզ` Երկրի նախասկզբնական ժամանակները վերարտադրող պայմաններում։

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին