ՀՀ ԱՆ գլխավոր ակնաբույժ
Ալեքսանդր Մալայանի ողջույնի
խոսքը
1Երևան բժշկական կենտրոնի տնօրեն
Տարոն Տոնոյանի ողջույնի
խոսքը

 

 

2

Մատիկյան ստոմ. կլինիկայի տնօրեն
Կարո Մատիկյանի ողջույնի
խոսքը