Doctors.am

Анаит Павловна Топчян

Заданные мне вопросы
Дерматолог
Проффесия

Центр медицинской генетики и первичной охраны здоровья, врач дерматолог, дерматоскопист

Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци - Ассистент Кафедры дерматологии и ИППП

Должность
ул. Абовяна 34/3, 0009, Ереван, Армения
ул. Корьюна 2, 0025, Ереван, Армения
Адрес
+374 98 747 757
Телефон
Задать вопрос врачу

Образование

2011-2016
Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци, Факультет общей медицины, бакалавриат
2016-2018
Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци, Факультет общей медицины, магистратура
2018-2020
Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци, клиническая ординатура по дерматовенерологии
2020-2021
Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци, специализация по медицинской косметологии

Трейнинги

2021
«Ультразвуковое исследование кожи в дерматологии» курс обучения, Киевская международная академия современного медицинского образования, Киев, Украина
2021
«Клиническая дерматоскопия» курс обучения, Первый государственный медицинский университет, Санкт-Петербург РФ

Фото

Профессиональная деятельность

С 2021
Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци, Ассистент Кафедры дерматологии и ИППП
С 2020
Центр медицинской генетики и первичной охраны здоровья, врач дерматолог, дерматоскопист

Публикации

2020
Сравнительный анализ морфофункциональных изменений кожи при фотостарении второй и третей степеней выраженности с применением различных методов коррекции. Москва, XXXVII Рахмановские чтения. Сборник тезисов; 30-31 января 2020 года: 11-12.
2020
The role of cytokines in the pathogenesis of psoriasis. In 5th International Dermatology and Cosmetology (INDERCOS) Congress. Istanbul. 2020; March 12-15: 319.
2020
Մաշկի ժամանակագրական ծերացման և լուսածերացման կառուցվածքագործառութային ու մոլեկուլային առանձնահատկությունները։ Հայաստանի բժշկագիտություն։ Երևան 2020, հատոր LXXXXX, 4, 00-00 (տպագր. մեջ)։
2020
Նեյրոմեդիատորների դերը ատոպիկ դերմատիտի զարգացման գործում։ Հայաստանի բժշկագիտություն, Երևան 2020, հատոր LXXXXX, 3, 00-00 (տպագր. մեջ)։
Автор 12 научных работ в отечественной и зарубежной профессиональной печати

Общественная деятельность

С 2020
Организатор и спикер форумов Ассоциации дерматовенерологии и оптической диагностики кожи им. проф. Каламкаряна

Членство

С 2018
Член Ассоциации дерматовенерологии и оптической диагностики кожи им. проф. Каламкаряна
Член Армянской ассоциации дерматологов

Описание

Вы можете обратиться для диагностики, дифференциальной диагностики и при необходимости удаления доброкачественных и злокачественных новообразований кожи (родинок, меланом и др.), а также для диагностики и лечения острых и хронических заболеваний кожи.

Задать вопрос врачу

Уважаемый посетитель, здесь Вы можете связаться с врачом по электронной почте. Пожалуйста учитывайте, что администрация сайта не несет ответственности за дальнейшую связь или за любую информацию, предоставленную врачом.:

    Файл не должен превышать 2MB.

    Разрешенные типы файлов png, gif, jpg, jpeg.

    Doctors.am