Տարբերվում է արագ հասունացող, համեմատաբար կարճատև, բայց բավականին արտահայտված կարդիոտոնիկ (հատկապես սիստոլային) ազդեցությամբ:

 

Ստրոֆանթինի տարբերակիչ առանձնահատկություններից է նաև այն, որ բուժիչ դեղաչափերով (բայց ոչ թունային) ստրոֆանթինը գործնականորեն չի ցուցաբերում բացասական դրոմոտրոպ ազդեցություն և օրգանիզմում չի կուտակվում:

 

Ստրոֆանթինի նշանակումը գլխավորապես ցուցված է արյան շրջանառության սուր, այդ թվում և սրտամկանի ինֆարկտով պայմանավորված խանգարման ժամանակ, ինչպես նաև շողացող առիթմիայի հազվասիստոլային ձևի ժամանակ:

 

Ստրոֆանթինը հատկապես ցուցված է արյան շրջանառության անբավարարության ժամանակ, որն ուղեկցվում է հազվասրտությամբ, քանի որ նրա "վագուսային" ազդեցությունը և հազվասրտություն առաջացնելու ունակությունը, ի տարբերություն մատնոցուկի գլիկոզիդների, զգալիորեն թույլ է արտահայտված:

 

Նախկինում մատնոցուկի սրտային գլիկոզիդներ (դիգիտօքսին, դիգօքսին, գիտօքսին, ցելանիդ և այլն) ստացած հիվանդին, կախված նրանց օրական էլիմինացիայի մեծությունից, ստրոֆանթին նշանակելիս անհրաժեշտ է ընդմիջում տալ միջին հաշվով 14-15 օր, որպեսզի խուսափել ազդեցությունների գումարումից:

 

Ստրոֆանթինի լուծույթը, որպես կանոն, ներերակային ներարկվում է շիթային եղանակով (մեկ ներարկման համար՝ 0.25-0.5 մգ, կամ 0.05%-անոց լուծույթի 0.5-1 մլ-ը    5%-անոց,   20%-անոց կամ 40%-անոց գլյուկոզի կամ նատրիումի քլորիդի իգոտոնիկ լուծույթի 10-20 մլ-ի հետ համատեղ՝ օրական մեկ, հազվադեպ՝ երկու անգամ): 

 

Շոկից կամ սիստոլայում սրտի կանգից խուսափելու նպատակով լուծույթը ներարկվում է դանդաղ (5-6 րոպեի ընթացքում) կամ կաթիլային (նատրիումի քլորիդի իգոտոնիկ լուծույթի կամ գլյուկոզի 5%-անոց լուծույթի հետ համատեղ) ձևով:

 

Ներերակային ներմուծման անհնարինության դեպքում (օրինակ՝ արտահայտված այտուցների ժամանակ) ստրոֆանթինի լուծույթը կարելի է ներարկել միջմկանային՝ նովոկաինի 2%-անոց 1 մլ լուծույթի հետ (ստրոֆանթինի ներարկումը ցավոտ է): Ստրոֆանթինի դեղաչափն այդ դեպքում պետք է մեծացնել 1.5 անգամ և ներարկել նախապես պատրաստված "նովոկաինային դեպոյի" մեջ. նովոկաինի 2%-անոց լուծույթի 5 մլ-ը ներմուծվում է մկանի մեջ, և միայն հետո նույն ասեղով ներմուծվում է ստրոֆանթինի լուծույթը:

 

Ստրոֆանթինը հակացուցված է սուր միոկարդիտի, էնդոկարդիտի, սրտում օրգանական փոփոխությունների առկայության ժամանակ:

Թիրեոտոքսիկոզով տառապող հիվանդներին կամ նախասրտային էքստրասիստոլաների ժամանակ ստրոֆանթինի ներարկումը վտանգավոր է, քանի որ հնարավոր է նախասրտերի շողացման զարգացում: