Ռանոլազինի հակահեղձուկային, ավելի ճիշտ՝ հակաիշեմիկ ազդեցությունը պայմանավորված է գլիկոլիզի րնկճմամբ և ազատ ճարպաթթուներր որպես էներգիայի աղբյուր կիրառելու սահմանափակմամբ։ Սակայն ռանոլազինի հակահեղձուկային ազդեցությունը թույլ է, այդ պատճառով մենաբուժության ձևով այն գրեթե չի կիրառվում և հաճախ համակցվում է մյուս հակահեղձուկային դեղերի հետ։

keywords

ranolazin