Էպրոզարտանը AT1 ֊ընկալիչների ներհակորդ է: Հիմնական ցուցումն է տպւկերակային գերճնշումը: Նշանակվում է ներքին ընդունման՝ օրը 40-800 մգ դեղաչափով (օրական դեղաչափը բաժանվում է 2 ընդունման):

Էպրոզարտանի T!/2 ֊ը հավասար է մոտ 5-7 ժամի (300 մգ դեղաչափի դեպքում), ներմուծված քանակի 90%-ը օրգանիզմից հեռանում է աղու, 10%-ը' երիկամների միջոցով: