Պրիմիդոն
Արդյունավետորեն է ազդում մասնակի և գեներալիզացված տւոնիկո-կլոնիկ ցնցումների ժամանակ:

Ազդեցության մեխանիզմը: Ազդությամբ նման է ֆենոբարբիտալին, սակայն զիջում է նրան: Հակացնցումային ակտիվությամբ օժտված է ինչպես ինքը՝ դեղը, այնպես էլ՝ նրա ակտիվ մետաբոլիտները, հատկապես ֆենոբարբիտալը և ֆենիլէթիլմալոնամիդ:

Ֆարմակոկինետիկան: Ներքին ընդունման դեպքում ներծծվում է արագ և գրեթե ամբողջությամբ: Ներծծումը տարբեր անհատների մոտ տարբերվում է: 40%-ը օրգանիզմից հեռանում է անփոփոխ վիճակում, իսկ մնացած մասնը նյութափոխանակության է ենթարկվում լյարդում:

Կողմնակի ազդեցությունները:
Կողմանկի ազդեցությունների են պատկանում քնկոտությունը, գլխապտույտը, շշմածությունը, սրտխառնոց, փսխումը, ատաքսիան, դիպլոպիան և նիստագմը:
Ծանր բարդությունները հազվադեպ են հանդիպում, հնարարավոր է ցանավորում, լեյկոպենիա, թրոմբոցիտոպենիա, գայլախտային համախտանիշ, լիմֆային հանգույցների մեծացում, սուր պսիխոզներ: Հնարավոր է պրոթրոմբինեմիա նորածինների մոտ, մեգալոբլաստային անեմիա և օստեոմալյացիա:

Կիրառումը: Պրիմիդոնը կիրառում են գեներալիզացված տոնիկո-կլոնիկ ցնցումների, ինչպես նաև պարզ և բարդ մասնակի ցնցումների ժամանակ: Աբսանսների ժամանակ անարդյունավետ է: