Արյան լիպիդային պրոֆիլի վրա ազդեցությամբ' այս դեղր մոտավորապես նման է գեմֆիբրոզիլին, սակայն, ի տարբերություն վերջինի, օժտված է արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակը նվազեցնելու ունակությամբ, ինչի պատճառով էլ այն կիրառում են գերլիպիդարյունության և շաքարախտի համակցման ժամանակ:

Գեմֆիբրոզիլի պես նշանակվում Է դիսլիպոպրոտեինարյունության նույն կլինիկական ձևերի ժամանակ:
Կլինիկական նշանակությունն ու տևական կիրառման անվտանգությունը ուսումնասիրման փուլում են: