Արտերիոսկլերոզը զարկերակների պատերի կարծրացումն է շարակցական հյուսվածքի աճի հետևանքով: