Նաիրի ռևմատոլոգիական և իմունոլոգիական ծառայություն

21 Պարոնյան փողոց, Ереван, Армения
Հասցե
(010) 53 75 00
89 99
89 00
Հեռախոս
[email protected]
Էլ. փոստ

«Նաիրի» ԲԿ Ռևմատոլոգիական և Իմունոլոգիական ծառայությունը ստեղծվել է 2021թ․ հուլիսին։

Ծառայության հիմնական գործառույթներն են աուտոիմուն և աուտոբորբոքային հիվանդությունների և հենաշարժային համակարգի հիվանդությունների ախտորոշումը և բուժումը։

Բուժումն իրականացվում է միջազգային բժշկական չափորոշիչներին համապատասխան, այդ թվում՝ նորագույն բուժական տեխնոլոգիաների, պրեպարատների կիրառմամբ։ Յուրաքանչյուր հիվանդ ստանում է անհատական, բացառապես իր կարիքներին համապատասխան բուժում։

Ռևմատոլոգիական և իմունոլոգիական ծառայությունը բուժառուներին ցուցաբերում է բժշկական օգնության ամբողջ սպեկտորը։ Գործում է ինչպես ամբուլատոր, այնպես էլ ստացիոնար բուժման ծառայություն։

Հասանելի են ախտորոշման արդի մեթոդներ․

 • Համակարգչային շերտագրություն
 • Մագնիսա-ռեզոնանսային շերտագրություն
 • Հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտություն
 • Ժամանակակից լաբորատոր ախտորոշում (այդ թվում՝ գերսպեցիֆիկ իմունոլոգիական հետազոտություն)

Ծառայության բանիմաց և պրոֆեսիոնալ թիմն օժտված է «Նաիրի» բժշկական կենտրոնին բնորոշ բարեկրթությամբ և հոգատարությամբ։

Համագործակցություն

Ռևմատոլոգիական և իմունոլոգիական ծառայությունը սերտ համագործակցում է Փարիզի Hôpital St Antoine պրոֆեսոր և ֆրանսիական MINHEMON ընկերության նախագահ Արսեն Մեկինիանի հետ։

Հիմնադիր

Վահան Մուկուչյան

Նկարներ

Նաիրի ռևմատոլոգիական և իմունոլոգիական ծառայություն
Նաիրի ռևմատոլոգիական և իմունոլոգիական ծառայություն

Ռևմատոլոգիական և իմունոլոգիական ծառայությունը իրականացնում է հետևյալ հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում․

Շարակցական հյուսվածքի համակարգային հիվանդություններ

 • Համակարգային կարմիր գայլախտ
 • Համակարգային սկլերոդորմիա
 • Դերմատոմիոզիտ
 • Շյոգրենի հիվանդություն
 • այլ

Համակարգային վասկուլիտներ

 • Հանգուցավոր պոլիարտերիիտ
 • Հեմոռագիկ վասկուլիտ
 • Տակայասուի արտերիիտ
 • Միկրոսկոպիկ պոլիանգիիտ
 • Էոզինոֆիլային գրանուլեմատոզ պոլիանգիիտ (Չարգ-Ստրոսի համախտանիշ)
 • Գրանուլեմատոզ պոլիանգիիտ (Վեգեների համախտանիշ)
 • Բեհչետի համախտանիշ

Հոդերի բորբոքային հիվանդություններ

 • Ռևմատոիդ արթրիտ
 • Պսորիատիկ արթրիտ
 • Ռեակտիվ արթրիտ
 • Պոդագրա
 • Օստեոարթրիտ

Հարհոդային փափուկ հյուսվածքների ախտահարումներ

 • Ուս-թիակային պերիարթրիտ
 • Բուրսիտ
 • Տենովագինիտ
 • Տեղային ցավային համախտանիշ