Մեդսիստ բժշկական կենտրոն

Հրաչյա Ներսիսյան 12/6, 0014, Երևան, Հայաստան
Հասցե
+374 10 299 201
+374 10 299 202
+374 10 299 203
+374 10 299 204
Հեռախոս

Մեդսիստ բժշկական կենտրոնը վերաբացվել է 2010թ բժիշկ Սեյեդ Ալի Աբոլհաբիբի կողմից, որը հանդիսանում է Իրանի ավանդական բժշկության լավագույն մասնագետներից մեկը: Նա գրել է նաև բժշկական ոլորտին պատկանող բազմաթիվ գրքեր: 
Բժշկական կենտրոնը հագեցած է բժշկական նորագույն տեխնոլոգիաներով և առաջնակարգ ու փորձառու մասնագետներով:

 

Տնօրեն

Մորթեզա Վաքիլի
Նյարդաբանություն 
 • Նյարդային համակարգի և ողնաշարի խնդիրներով պացիենտների զննում և բուժում
 • Ստաբիլոմետրիա` հավասարակշռության խախտումների մակարդակի հայտնաբերում ստաբիլոմետրիկ հարթակի օգնությամբ
 • Վարժությունների յուրահատուկ համակարգ (հարթակի վրա` հետադարձ կապի մեթոդով) հավասարակշռության խանգարումների վերականգնման համար
 • Ուլտրաձայնային դենսիտոմետրիա (ոսկրերի հանքային խտության որոշում): 
Սրտաբան 
 • Սրտային անբավարարություն
 • Սրտի իշեմիկ հիվանդություններ (ստենոկարդիաներ) 
 • Սրտի ռիթմի և հաղորդականության խանգարումներ
 • Զարկերակային ճնշում
 • Միոկարդիտներ
 • Պերիկարդիտներ
 • Է.Ս.Գ.-ի հետազոտություն և վերլուծություն
 • Հոտլեր հետազոտություն և վերլուծություն
 • Էխոսրտագրություն և դոպլեր հետազոտություններ: 
Գինեկոլոգիա
 • Կոնսուլտացիա և զննում
 • Սպեցի‎ֆ‎իկ և ոչ սպեցի‎‎ֆիկ բորբոքային պրոցեսների բուժում
 • Անպտղության բուժում
 • Էթիալոգիայի տարբեր կոլպիտների և ցերվիցիտների բուժում
 • Կանանց սեռական օրգանների բորբոքումների ընդհանուր բուժում և այլն: 
Մաշկավեներաբան
Այստեղ բուժում ենք բոլոր տեսակի` մաշկային, սնկային, վիրուսային հիվանդություններ (պիոդերմիտներ,դերմատիտներ, խեյլիտ, էկզեմա, սեբորեա, պսորիազ, մոլյուսկներ և պապիլովիրուսներ, տրիխո‎ֆ‎իտիա, էպիդերմա‎ֆիտներ, կանդիդոզներ, դեմոդեկոզ, սեռական ոջլոտություն, հերպես և այլն): Կատարվում է նաև կրիո և լազերային թերապիա, դարսենվալ, մաշկի երիտասարդացում ներարկումների և դիմակների միջոցով, կնճիռների բուժում և այլն: 
 
Ակնաբուժություն
 • Աչքի հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում
 • Լուսաբեկման խանգարումների ախտորոշում
 • Ակնոցի նշանակում
 • Լուսաբեկման խանգարումների բուժում կենսաբանական հետադարձ կապի -մեթոդով և այլն: 
Ատամնաբուժություն
 
Թերապիա
 • Ատամի էնդոդոնտիկ բուժում
 • Ատամի ռեստավրացիա պլոմբանյութով
 • Ատամի սպիտակեցում 
 • Ատամնաքարի և ատամնափառի հեռացում
 • Ատամի շինավորում կոնստրակտ համակարգով
Օրթոդոնտիա
 • Մետաղակերամիկական պսակներ
 • Մետաղապլաստմասե պսակներ
 • Մետաղական շապիկներ
 • Շարժական լրիվ և մասնակի պրոթեզավորում
 • Բյուգելային պրոթեզ
 • Ցիրկոնոկերամիկական պսակներ
 • Ինպլանտ
Վիրաբուժություն
 • Ատամի հեռացում
 • Աբսցեսի բացահատում
 • Ակզոստոզների հեռացում
Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդություններ
 • Լորձաթաղանթի վնասվածք
 • Սնկային հիվանդություններ
 • Վիրուսային հիվանդություններ