Ինտեր Դիագնոստիկա

Պարույր Սևակի փ., 5 շ., 2-րդ հարկ, 0014, Երևան, Հայաստան
Հասցե
+374 10 288 533
+374 10 288 959
Հեռախոս
[email protected]
Էլ. փոստ

Ինտեր Դիագնոստիկա

Տնօրեն

Սվետլանա Վիկտորի Գրիգորյան