Եր. Պետ. Հենակետային Բժշկական Քոլեջ

Կորյունի փ., շ. 10, 0009, Երևան, Հայաստան
Հասցե
+374 10 583 141
+374 10 525 808
+374 10 582 331
Հեռախոս
[email protected]
Էլ. փոստ

Եր. Պետ. Հենակետային Բժշկական Քոլեջ

Տնօրեն

Մկրտիչ Էմիլի Մկրտչյան