Doctors.am

Մելինե Հրաչյայի Հովհաննիսյան

Ինձ ուղղված հարցեր
Հոգեբան
Մասնագիտություն

Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի վերականգնողական և ֆիզիոթերապիայի բաժանմունք, հոգեբան

Պաշտոն
Հասրաթյան փ. 9շ., Երևան, 0052, Հայաստան
Հասցե
+374 98 78 38 78
Հեռախոս
Հարց բժշկին

Կրթություն

1993-1998
Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաբանության և քիմիայի ուսուցչի որակավորում
1998-2001
ՀՊՄՀ էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, ասպիրանտ
2007-2008
ԵՊՀ Հոգեբանության ֆակուլտետ, հենքային բարձրագույն մասնագիտացում
2014-2015
Պոզիտիվ հոգեթերապիայի Բիսբադենյան Ակադեմիային կից Պոզիտիվ հոգեթերապիայի բազային կուրսի ուսուցում, պոզիտիվ հոգեթերապևտի որակավորում

Վերապատրաստումներ

2019
Քառօրյա սեմինարների շարք «Միջանձնային և միջմասնագիտական հարաբերությունները տարբեր մասնագետներից կազմված խմբերում» (Շվեյցարիա, Ժնևի համալսարանական կլինիկա)
2019
Գիտագործնական դասընթաց «Գեշտալտ խորհրդատվություն»
2018
«Իմ մանկությունն ու պատանեկությունը» գիտագործնական սեմինարին (ՀՀ Առողջապահության նախարարության)
2017
«Դեռահասութուն․ նորմա և պաթոլոգիա» սեմինար (Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիա, ՀՀ Առողջապահության նախարարություն)
2017
Վերապատրաստման դասընթաց «Վերարտադրողական առողջություն» (ՖԿՀՊ և Ընտանիքի առողջության պահպանման համալիր)
2017
«Ռոջերսյան խորհրդատվություն» գիտա-գործնական սեմինար
2016
Հոգեթերապևտիկ մոտեցումների ընտրությունը դեռահասների և նրանց ընտանիքների բուժման հարցում, Ժնևի համալսարան, Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիա
2016
«Սոցիալական միջավայր. Վարվեցողության կարծրատիպեր» գիտա-գործնական սեմինար, ՀՀ Առողջապահության նախարարություն
2016
Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորման ուսուցում (NLP)
2016
«Արտթերապիա» գիտա-գործնական սեմինար, ՀՀ Առողջապահության նախարարություն
2014
Պոզիտիվ հոգեթերապիայի բազային կուրսի ուսուցում
2013
Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների համար իրականացված վերապատրաստման դասընթաց կենսաբանություն առարկայից
2011
Միջազգային սեմինար-թրենինգ «Հոգեդրաման և դրա կիրառումը», Եկատերինբուրգ, Ռուսաստան
2006-2007
«Տաթև-95» հոգեբանական աջակցության և խորհրդատվության կենտրոն «Ծնողավարության հմտությունների զարգացում», «Սթրես», «Սթրեսի կառավարում» թեմաներով ինտերակտիվ դասընթաց
2000
Բուդապեշտի CEU Ամառային դպրոց, վերապատրաստում էկոլոգիա և բիզնես, մանկավարժության և դասավանդման նոր տեխնոլոգիաների կիրառում

Մասնագիտացում

Կենսաբանություն, հոգեբանություն

Նկարներ

Մասնագիտական գործունեություն

2016-ից
Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի վերականգնողական և ֆիզիոթերապիայի բաժանմունք, հոգեբան
2015-ից
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի Ֆիզիոլոգիայի և սպորտային բժշկության ամբիոն, դասախոս
2002-2016
ՀՊՃՀ հենակետային վարժարան, կենսաբանության ուսուցիչ
2011-2015
ՀՊՃՀ հենակետային վարժարան, հոգեբան-մանկավարժ
1998-2002
ՀՊՄՀ էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, լաբորանտ, ասպիրանտ
1997-1998
Միկրոբիոլոգիայի և բիոտեխնոլոգիայի ինստիտուտ, ԳԱ, լաբորանտ

Հրատարակություններ

2001
Оганесян М.Г., Маркарян Н.А; Перспективы восстановления озера Гилли // Экологическая наука Армении: 2001-с. 57-58
2007
Оганесян М.Г., Оганесян Г.Г., Использование микробных экзополоисахаридов в борьбе с эрозией почв. //XXI в. II респ. Молодежная научн. Конф, 2007, стр.58
2009
Оганесян М.Г. Факторный анализ показателей психоэмоциональной сферы подростков из полных и неполных семей. // Материалы докладов XVI межд. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2009» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, И.А. Андреев/ М.: МАКС Пресс, 2009, стр 105-106.
2013
Հովհաննիսյան Մ. Հ., Կրթական բարեփոխումների արտացոլումը ուսուցիչների հոգեհուզական համակարգի վրա «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2013թ., էջ 126-129
2015
Հովհաննիսյան Մ. Հ., Ժիլբերի համախտանիշի ազդեցությունը մարզիկի հոգեկան և ֆիզիկական ակտիվության վրա «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2015թ., էջ 180-183
2017
Հովհաննիսյան Մ. Հ., Լիարժեք և ոչ լիարժեք ընտանիքների դեռահասների հոգեհուզական ոլորտի համեմատական վերլուծությունը «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2017թ.

Կոնֆերանսներ

2019
«Մանկական հոգեախտաբանության տարբեր ասպեկտներ՝ ներարգանդային կյանքից մինչև լատենտ փուլ» գիտագործնական կոնֆերանս, միջազգային սեմինարների ցիկլ (ՀՀ Առողջապահության նախարարություն, Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիա)
2018
«Մանկական տրավմա, մոտեցումներ և հետևանքներ» գիտագործնական կոնֆերանսին (ՀՀ Առողջապահության նախարարության, Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիա և Ժնևի համալսարան)
2017
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» 6-րդ միջազգային գիտակոնֆերանս
2015
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» 5-րդ միջազգային գիտաժողով, Երևան, Հայաստան
2013
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» 4–րդ միջազգային գիտաժողով, Երևան, Հայաստան

Հասարակական գործունեություն

2016
Ավանդական և այլընտրանքային բժշկության մասնագետների հայկական ասոցիացիայի ("ԱԱԲՄՀԱ" և ՀՀ Առողջապահության նախարարության հետ համատեղ մասնագիտական որակավորման սեմինարների և գիտագործնական կազմակերպում (ՇՄԶ-ների տրամադրում)
«Արտթերապիա» գիտա-գործնական սեմինար (ՀՀ Առողջապահության նախարարություն, ՇՄԶ 6 տեսական, 6 գործնական կրեդիտ)
«Սոցիալական միջավայր. Վարվեցողության կարծրատիպեր» գիտա-գործնական սեմինար (ՀՀ Առողջապահության նախարարություն, ՇՄԶ 3 տեսական, 4 գործնական կրեդիտ)

Անդամակցություններ

Հոգեվերլուծության և հոգեբանական խորհրդատվության հայկական ասոցիացիա
«Աճ» անձի և բիզնեսի զարգացման հոգեբանական կենտրոն
Ավանդական և այլընտրանքային բժշկության մասնագետների հայկական ասոցիացիա (ԱԱԲՄՀԱ)
Պոզիտիվ Հոգեթերապիայի Հայկական Ասոցիացիա (ՊՀՀԱ)

Նկարագրություն

Պրակտիկ գործունեություն.

 • Երեխաների և դեռահասների խնդիրների հոգեախտորոշում, հիվանդի զգացմունքային և հոգեկան վիճակի հոգեբանություն:
 • Անհատական և ընտանեկան խորհրդատվություն:
 • Հոգեախտորոշում, հոգեվերլուծություն:
 • Անհատական և մասնագիտական աճի, տարիքի հետ կապված ճգնաժամերի խնդիրների լուծում դեռահասների շրջանում:
 • Դեպրեսիվ վիճակների, սթրեսի, կպչուն մտքերի, վախերի, սոցիալական ֆոբիաների և այլնի բուժում:
 • Դրական հոգեթերապիա (Ն. Պեզեշկյան):
 • Անձնական կենտրոնացված թերապիա (Ք. Ռոջերս):
 • Արտ թերապիա, պսիխոդրամա:

Մանկավարժական գործունեություն.

 • Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ), ավագ դպրոց՝ ընդհանուր կենսաբանություն, մարդու ֆիզիոլոգիա, գենետիկա, էկոլոգիա:
 • Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, ֆիզիոլոգիայի և սպորտային բժշկության ֆակուլտետ, «Ֆիզիոլոգիա», «Վերարտադրողական առողջություն»:
 • «Աճ» մարդու զարգացման և բիզնեսի կենտրոն, սեմինարներ՝ «Սեռական առողջություն», «Առողջ ապրելակերպ», «Դեռահասների հոգե-հուզական բնութագիր»:

Գիտական հետաքրքրություններ.

Հարց բժշկին

Հարգելի այցելու, այստեղ դուք կարող եք էլեկտրոնային կապ հաստատել բժշկի հետ: Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ հետագա կապի, կամ բժշկի կողմից Ձեզ տրամադրած որևէ տեղեկատվության համար կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում:

  Ֆայլերը պետք է լինեն ոչ ավել, քան 2MB.

  Թույլատրվող ֆայլերի տեսակները png, gif, jpg, jpeg.

  Doctors.am