Doctors.am

Հայկ Բագրատի Մկրտչյան

Ինձ ուղղված հարցեր
Վիրաբույժ (լապարոսկոպիկ)
Վիրաբույժ (ընդհանուր)
Ուռուցքաբան
Գինեկոլոգ
Մասնագիտություն

«Շենգավիթ» բժշկական կենտրոն՝ Օնկոգինեկոլոգիական ծառայության ղեկավար

«Շենգավիթ» բժշկական կենտրոն՝ ուռուցքաբան-գինեկոլոգ, ընդհանուր և էնդոսկոպիկ վիրաբույժ

Պաշտոն
Մանանդյան 9, 0006, Երևան, Հայաստան
Հասցե
+374 77 07 50 69
Հեռախոս
Հարց բժշկին

Գիտական աստիճան

Բժշկական գիտությունների թեկնածու

Կրթություն

2022-ից
ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ, կլինիկական օրդինատուրա՝ մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա մասնագիտությամբ
2019-2021
ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ, կլինիկական օրդինատուրա՝ ուռուցքաբանություն մասնագիտությամբ
2016-2019
Ն. Ն. Պետրովի անվան ուռուցքաբանության ազգային բժշկական գիտահետազոտական ինստիտուտ, Սանկտ-Պետերբուրգ, ՌԴ, ասպիրանտուրա
2012-2015
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, «Արթմեդ» ԲՎԿ, կլինիկական օրդինատուրա՝ ընդհանուր վիրաբուժություն մասնագիտությամբ
2006-2012
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ

Վերապատրաստումներ

2014-2015
«Գինեկոլոգիա և որովայնի վիրաբուժություն», Մեմմինգենի կլինիկա, Բավարիա, Գերմանիա
2016-2018
Մասնագիտացում - Ուռուցքաբան-գինեկոլոգների եվրոպական ասոցիացիայի (ESGO) սերտիֆիկացված մասնագետ

Նկարներ

Մասնագիտական գործունեություն

2022-ից
«Շենգավիթ» բժշկական կենտրոն, Օնկոգինեկոլոգիական ծառայության ղեկավար
2020-ից
«Շենգավիթ» բժշկական կենտրոն, ուռուցքաբան-գինեկոլոգ, ընդհանուր և էնդոսկոպիկ վիրաբույժ
2019-2020
«Սլավմեդ» բժշկական կենտրոն, ընդհանուր վիրաբույժ
2015-2016
«Արամյանց» բժշկական կենտրոն, ընդհանուր վիրաբույժ

Հրատարակություններ

2016
Тохунц К.А. Современные возможности ультразвуковой оценки состояния полости матки после консервативной миомэктомии / К.А. Тохунц, Г.Б. Мкртчян, Б.Б. Мкртчян, Н.Б. Абгарян. / Медицинская наука Армении НАН РА т. LVI. – 2016. - №2. - Стр. 116-121.
2016
Мкртчян Б.Б. Прогностическая ценность методов гистероскопии и трансвагинального ультразвукового исследования при гиперпластических процессах и начальном раке эндометрия / Б.Б. Мкртчян, К.А. Тохунц, Г.Б. Мкртчян. / Научно-практический журнал. - 2016 Том 105. - №2. – Стр. 68-71.
2016
Геворгян Э․Г․ Информативность 3D ультразвуковых признаков в определении степени распространения аденомиоза /Э․Г․ Геворгян, Г.Б. Мкртчян, К.А. Тохунц /Научно-медицинский журнал. – 2016. – Том.11. - №1. – Стр. 66-75.
2016
Мкртчян Г.Б. Симультанная лапароскопическая гонадэктомия и феминизирующая пластика наружных половых органов с презервацией и редукцией клитора у пациента с синдромом тестикулярной феминизации / Г.Б. Мкртчян, Б.Б. Мкртчян / Научно-практический журнал. – 2016. - Том. 104. - №1. - Стр. 68-69.
2016
Мкртчян Г.Б. Случай лапароскопического удаления забрюшинной шванномы малого таза, симулирующей кистому яичника․ Г.Б. Мкртчян, Б.Б. Мкртчян / Научно-практический журнал. – 2016. – Том. 104 №1. - Стр. 70-71.
2017
Берлев, И. В. Возможности детекции сигнальных лимфатических узлов при раке эндометрия радиоизотопным и флуоресцентным (ICG) методами / И. В. Берлев, Е. А. Ульрих, З. Н. Ибрагимов, Г. Б. Мкртчян и др./ Вопросы онкологии. – 2017. – Т. 63, № 2. – С. 304-308.
2017
Берлев, И. В. Дозоинтенсивная неоадьювантная химиотерапия в комбинированном лечении местнораспростаренного рака щейки матки: опыт и перспективы / И.В. Берлев, Н.Э. Бондарев, А.Ф. Урманчеева, Г.Б. Мкртчян / Вопросы онкологии – 2017 / Т.63, № -4 / С. 614-621.
2018
Мкртчян Г.Б. Опыт применения флуоресцентного метода для картирования сигнальных лимфатических узлов у больных раком шейки матки/ Г.Б. Мкртчян., И.В. Берлев, Ю.Н. Трифанов., Е.Н. Козлова и др./ Опухоли Женской репродуктивной системы – 2018. - Т. 14, № 4. - С. 43-49.
2018
Мкртчян Г. Б. Эффективность флуоресцентного метода с использованием индоцианин зеленого в детекции сигнальных лимфатических узлов у больных раком шейки матки / Г.Б. Мкртчян., И.В. Берлев, З. Н. Ибрагимов, Ю.Н., Трифанов и др./Доктор.ру Гинекология и Эндокринология - 2018. -, № 4(146). – Стр. 41-45.
2018
Мкртчян Г.Б. Эффективность флуоресцентного метода с использованием индоцианин зеленого в детекции сигнальных лимфатических узлов у больных раком шейки. (тезис). Мкртчян Г.Б., Шумков А.В., Ибрагимов З.Н. / Тезисы. LXXIX научно-практическая конференция «Актуальные вопросы экспериментальной и клинической медицины - 2018» / 2018. Стр. 95.
2018
Мкртчян Г.Б. Роль флуоресцентного метода с использованием индоцианина зеленого в детекции сигнальных лимфатических узлов у больных раком шейки матки (тезис)/ / Г. Б. Мкртчян, Ю.Н. Трифанов, Е.Г. Бежанова, З. Н. Ибрагимов, Берлев И. В. (тезис). Тезисы. Форум «белые ночи 2018». Издатель АННМО, СПб.: 2018. №149. - Стр.111.
2018
Берлев, И. В. Монография - Рак шейки матки // Берлев, И. В, Урманчеева А.Ф, Мкртчян Г. Б. и др. – 2018. (4 главы). - Стр. - 178-247.
2019
Мкртчян Г.Б. Оценка эффективности в детекции сигнальных лимфатических узлов методом флуоресценции больных раком шейки матки(тезис). Г. Б. Мкртчян / Актуальные вопросы экспериментальной и клинической медицины – 2019, Стр.48.
2019
О.А. Смирнова. Оценка интенсифицированных режимов неоадъювантной химиотерапии местнораспространенного рака шейки матки. Н.Э. Бондарев, Е.А. Ульрих, Н.А. Микая, Берлев И.В. Мкртчян Г.Б и др. / Фарматека. - 2019. -, № 12(26). / Стр. 44-50.
2019
Mkrtchyan H. Efficiency of Sentinel Lymph Node Detection with Indocyanine Green in patients with Early Stage of Cervical Cancer. Single-Institutional Experience, n=80 (abstract)/ / H. Mkrtchyan, E. Ulrikh, N. Mikaya, A. Sidoruk, A. Urmancheeva, I. Berlev. / 2019 - ESGO 2019 Abstract
2019
Петрова А.С. Магнитно-резонансная томография как основа современного подхода в диагностике и оценке эффекта лечения рака шейки матки (обзор литературы) / Петрова А.С., Смирнова О.А., Мищенко А.В., Берлев И.В., Ульрих Е.А., Мкртчян Г.Б. и др. / Медицинская визуализация. - 2019. - N 3. - С.82 -106.

Կոնֆերանսներ

2014
«Մուլտիդիսցիպլինար մոտեցումը ուռուցքաբանության ոլորտում» դասընթաց, Երևան, Հայաստան
2014
«ԱՄԲ-ի արդի հիմնախնդիրները», Երևան, Հայաստան
2015
«4-րդ միջազգային բժշկական համագումար», Երևան, Հայաստան
2015
«Վերարտադրողականության ժամանակակից վիրաբուժական ասպեկտները», Բաթում, Վրաստան
2015
«Պրոլապս և ուրո-գինեկոլոգիա», Երևան, Հայաստան
2016
«Ձվարանների քաղցկեղի բուժման գործնական ասպեկտները», Սանկտ-Պետերբուրգ, ՌԴ
2016
«Գինեկոլոգիական վիրաբուժության նոր դեմքը», Կիև, Ուկրաինա
2017
«Ժամանակակից վիրաբուժական տեխնոլոգիաներ խորը ներթափանցող էնդոմետրիոզի և ուռուցքային հիվանդությունների բուժման մեջ», Վրաստան
2017
«Սպիտակ գիշերներ 2017» օնկոլոգիական ֆորում, Սանկտ-Պետերբուրգ, ՌԴ
2018
«Ուռուցքաբանական խնդիրները մենարխեից մինչև դաշտանադադար» ազգային գիտական համագումար, Մոսկվա, ՌԴ
2018
«Սպիտակ գիշերներ 2018» օնկոլոգիական ֆորում, Սանկտ-Պետերբուրգ, ՌԴ
2018
«Էնդոսկոպիկ տեխնոլոգիաներ գինեկոլոգիական ուռուցքաբանության մեջ», Մոսկվա, ՌԴ
2018
«IX միջազգային գիտական կոնգրես՝ օպերատիվ գինեկոլոգիա - նոր տեխնոլոգիաներ», Սանկտ-Պետերբուրգ, ՌԴ
2019
«Սպիտակ գիշերներ 2019» օնկոլոգիական ֆորում, Սանկտ- Պետերբուրգ, ՌԴ
2020
«Էնդոսկոպիայի 4-րդ վիրտուալ գագաթնաժողով», Հնդկաստան
2020
«Սպիտակ գիշերներ 2020» օնկոլոգիական ֆորում, Սանկտ-Պետերբուրգ, ՌԴ
2022
«Հայկական ուռուցքաբանական II կոնգրես», Սոչի, ՌԴ
2022
«Եվրոպական օնկոգինեկոլոգիական 23-րդ կոնգրես», Բեռլին, Գերմանիա
2022
«Հայկական ուռուցքաբանական III կոնգրես», Երևան, Հայաստան
2019
«Սպիտակ գիշերներ 2019» օնկոլոգիական ֆորում, Սանկտ-Պետերբուրգ, ՌԴ
2018
Սպիկեր - «Ուռուցքաբանական խնդիրներ` մենարխից մինչև դաշտանադար» Ազգային գիտական համագումար, Մոսկվա, ՌԴ
2018
Սպիկեր - «Ս.Մ. Կիրովի անվան Ռազմական բժշկական ակադեմիա» Գինեկոլոգիա և ուռուցքաբանություն, Սանկտ-Պետերբուրգ, ՌԴ
2018
Սպիկեր - «Սպիտակ գիշերներ 2018» օնկոլոգիական ֆորում, Սանկտ-Պետերբուրգ, ՌԴ
2018
Սպիկեր - «Օպերատիվ գինեկոլոգիա - նոր տեխնոլոգիաներ» IX միջազգային գիտական կոնգրես, Սանկտ-Պետերբուրգ, ՌԴ
2023
Սպիկեր – Հայկական ուռուցքաբանական III կոնգրես

Գիտական աշխատանքներ

2019
Թեկնածուական թեզի պաշտպանություն՝ «Արգանդի վզիկի քաղցկեղով հիվանդների մոտ ֆլուորեսենցիայի մեթոդով ազդանշանային ավշային հանգույցների հայտնաբերման արդյունավետության գնահատում» թեմայով, շնորհվել է բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, Սանկտ-Պետերբուրգ, ՌԴ

Անդամակցություններ

Գինեկոլոգիական ուռուցքաբանության եվրոպական միություն (ESGO)
Բժշկական ուռուցքաբանության եվրոպական միություն (ESMO)
Կլինիկական ուռուցքաբանության ռուսական միություն (RUSSCO)
Արյունաբանության և ուռուցքաբանության հայկական միություն (ASHO)
Կլինիկական ուռուցքաբանության ամերիկյան միություն (ASCO)
Գինեկոլոգիական ուռուցքաբանության Ռուսաստանի միություն (RSGO)

Հարց բժշկին

Հարգելի այցելու, այստեղ դուք կարող եք էլեկտրոնային կապ հաստատել բժշկի հետ: Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ հետագա կապի, կամ բժշկի կողմից Ձեզ տրամադրած որևէ տեղեկատվության համար կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում:

    Ֆայլերը պետք է լինեն ոչ ավել, քան 2MB.

    Թույլատրվող ֆայլերի տեսակները png, gif, jpg, jpeg.

    Doctors.am