Doctors.am

Արմինե Ալբերտի Ավագյան

Ինձ ուղղված հարցեր
Հոգեբան
Մասնագիտություն

«Աճ» անձի և բիզնեսի զարգացման կենտրոնի տնօրեն

«Կին գիտնականների միավորում» ՀԿ-ի նախագահ

Գեշտալտ-թերապիայի և ընտանեկան հոգեթերապիայի Կովկասյան ինստիտուտ, Վրաստան, տարածաշրջանային ներկայացուցիչ ՀՀ-ում

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Գեշտալտ-թերապիայի դասավանդում

«Корпоративное здоровье» ՍՊԸ ՌԴ՝ հոգեբան-խորհրդատու

Պաշտոն
Հալաբյան 9, բն. 61, 0038, Երևան, Հայաստան
Հասցե
+374 99 11 77 82
+374 93 20 97 80
+374 11 96 10 10
Հեռախոս
Հարց բժշկին

Կրթություն

2012-2017
Գեշտալտ-թերապիայի և ընտանեկան հոգեթերապիայի Կովկասյան ինստիտուտ EAGT հետ համատեղ, Վրաստան` գեշտալտ-թերապիայի 4-ամյա հավատարմագրված ուսուցում՝ հոգեթերապևտի որակավորումով (հավատարմագրված)
2014
Պոզիտիվ հոգեթերապիայի բազային կուրսի հավատարմագրված ուսուցում, Պոզիտիվ հոգեթերապիայի Բիսբադենյան ակադեմիային կից Պոզիտիվ հոգեթերապիայի խորհրդատուի բազային դասընթաց (հավատարմագրված)
2001-2002
ԵՊՀ-ին կից Գործնական հոգեբանների պատրաստման կենտրոն, գործնական հոգեբանի որակավորում
1981-1986
ԵՊԻ Կիբեռնետիկայի ‎‎ֆակուլտետ, ճարտարագետ-սիստեմատեխնիկի որակավորում

Վերապատրաստումներ

2001-ից
Մասնագիտական հոգեբանական, հոգեթերապևտիկ և հոգեշտկիչ բազմաթիվ թրեյնինգներ, 1000 ժ.
2022
BILLC բրեյն-սպոթթինգ, 1-ին, 2-րդ աստիճան, 48 ժ, հավաստագրված
2020-2021
EMDR Եվրոպա, Դեսենսիբիլիզացիա և վերամշակում աչքերի շարժումով, 1-ին, 2-րդ աստիճան, 48 ժ, հավաստագրված
2020-2021
Մոսկվայի գեշտալտ-թերապիայի և խորհրդատվության ինստիտուտ, Գեշտալտ մոտեցում հոգեսոմատիկ խանգարումներին 60 ժ
2019
Մոսկվայի գեշտալտ-թերապիայի և խորհրդատվության ինստիտուտ, Խմբային թերապիա 70 ժ
2019
«Վեկտոր ռոստա» ՆԼԾ-մասթեր քոուչինգ, ՆԼԾ-մասթեր քոուչ, Քոուչների և թրեյներների միջազգային ասոցացիայի (ICTA) կողմից հավատարմագրված
2017-2019
UKDEM Ստամբուլի համակարգային համախմբումների և խորհրդատվության միջազգային կենտրոն, Համակարգային համախմբումների ֆասիլիտատորի ուսուցում, 400 ժ, հավաստարմագրված
2015-2017
Սանկտ - Պետերբուրգյան Բալինտյան ընկերություն, Միջազգային Բալինտյան Ֆեդերացիայի հետ համատեղ բալինտյան խմբի ղեկավարի ուսուցում, հավատարմագրված
2012-2014
Համառուսական արհեստավարժ հոգեթերապևտիկ լիգա (ՀԱՀԼ), «Արքետիպերի թատրոն» հոգեթերապևտիկ մեթոդիկա, 150 ակ. ժ, հավատարմագրված
2011-2013
Միջազգային փոխհարաբերությունների ինստիտուտ (ԱՄՆ), Հոգեբանների և հոգեթերապևտների ասոցիացիայի (Վրաստան) հետ համատեղ` թրեյնինգներ և վարպետաց դասեր ըստ Վիրջինիա Սատիրի համակարգային ընտանեկան հոգեթերապիայի, 140 ժ, հավատարմագրված
2012
«Տրանզակտ վերլուծության հայկական ասոցիացիա» ՀԿ ՏՎԵՎԱ-ի հետ համատեղ` տրանզակտ վերլուծության հիմունքները, 36 ժամ, հավատարմագրված
2012
Հոգեթերապիայի մարմնակողմնորոշիչ պրակտիկաների ուսուցում ըստ Մարկ Պալչիկի, 10 ժ
2012
ԱՄՆ-ի ընտանեկան տեղաբաշխումների AYA ինստիտուտի աջակցությամբ՝ Բ. Հելինգերի, Գերմանիա, 1-ին հայկական կոնֆերանս, 12 ժ, Բ. Հելինգերի մեթոդով ընտանեկան համախմբումների տեսության և պրակտիկայի ուսուցում, 60 ժ
2012
«Նոր միտք» հոգեբանական ՀԿ` աշխատանք վախի և ագրեսիայի հետ, 25 ժ
2012
«Էություն» հոգեբանական կենտրոն` «Սոցիոմետր» ՍՊԸ-ին կից, Աշխատանք ֆոբիաների հետ, 16 ժ, հավատարմագրված
2012
Քոուչների և թրեյներների միջազգային ասոցացիա (ICTA)` ՆԼԾ-քոուչինգ, ՆԼԾ-քոուչ, հավատարմագրված
2012
Մենեջմենթի և շուկայի ակադեմիա, ՌԴ, հարցազրույցի տեխնիկաները ՄՌ ծառայության գործունեության մեջ, 12 ժ հավատարմագրված
2012
Քոուչների և թրեյներների միջազգային ասոցացիա (ICTA)` Էնեագրամայի ուսուցում, էնեագրամա-պրակտիկ, հավատարմագրված
2012
«Նոր սերունդ, նոր մտածելակերպ» ՀԿ` մենեջմենթի զարգացման 7-օրյա ծրագիր, հավատարմագրված
2010
«Հանդիպում պլյուս» կրթամշակութային ՀԿ` արտթերապիա նկարի միջոցով, 96 ժ, հավատարմագրված
2010
«Նոր միտք» հոգեբանական ՀԿ` «Մանկական հոգեթերապիայի հիմունքներ», 80 ժ, հավատարմագրված
2010
«IAB Centre» ՍՊԸ` անձնակազմի գնահատում Հեյի մեթոդով, 10 ժ

Նկարներ

Տեսանյութեր

Արմինե

Բժշկական պրակտիկա

20 տարվա աշխատանքային փորձ, 3000 ժամից ավել անհատական խորհրդատվություն, 2000 ժամից ավել թրեյնինգների վարում

Մասնագիտական գործունեություն

2020-ից
«Корпоративное здоровье» ՍՊԸ ՌԴ, հոգեբան-խորհրդատու
2020
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Գեշտալտ-թերապիայի դասավանդում
2013-ից
«Աճ» անձի և բիզնեսի զարգացման կենտրոնի տնօրեն, հոգեբան-հոգեթերապևտ, դասընթացավար
2012-ից
Գեշտալտ-թերապիայի և ընտանեկան հոգեթերապիայի Կովկասյան ինստիտուտ, Վրաստան, տարածաշրջանային ներկայացուցիչ ՀՀ-ում
2008-2012
«Զանգակատուն» ԲՀԿ, հոգեբան-խորհրդատու, թրեյներ
2007-2009
«Հույս և օգնություն» ՀԿ, հոգեբան
2003-2009
«Կանանց իրավունքների կենտրոն» ՀԿ, հոգեբան-խորհրդատու, թրեյներ, սոցիալական աշխատող
2007-2008
«Աքսեփտ» կադրային գործակալություն, գործնական հոգեբան
2005-2006
«Արլիան» ՍՊԸ, թրեյնինգ և կոնսալտինգային ընկերություն, թրեյներ, հոգեբան-փորձագետ
2001-2005
«ՆԼԾ և հոգեկարգավորման կենտրոն» ՀԿ, թրեյներ՝ կամավորական հիմունքներով
2004
«Ազգային լիդերների ինստիտուտ», թրեյներ-կամավոր
1986-1996
ԵՊԻ, ավագ լաբորանտ, դասավանդում ժամավճարի հիմունքներով

Հրատարակություններ

2009
Авакян А.А., Саркисян Г.Г. Формирование поло-ролевого сознания у детей посредством применения содержания национального свадебного обряда./Материалы международной научной конференции Проблемы развития личности, посвященной 90-летию ЕГУ и 30-летию н/и лаборатории психологии личности и профессиональной деятельности, Ер.: Изд-во ЕГУ, 2009
2008
Авакян А.А. Кризисная интервенция: цели и принципы. Ер.: журнал "Психология и жизнь" N3, 2008
2008
Саркисян Г.Г., Авакян А.А. Возможности психокоррекции методом природотерапии. Научный сайт «Психология в Армении», www.psychology-armenia.narod.ru, 2008
2008
Авакян А.А. О некоторых особенностях формирования личностных качеств у христианина. Ер.: журнал "Психология и жизнь" N1-2, 2008
2008
Ավագյան Ա. ՈՒղափառ հոգեթերապիա` Քրիստոսով եղբայրների փորձը: ՙԷջմիածին՚ կրոնա-բանասիրական հանդես N Գ, 2008
2008
Ավագյան Ա. Սարգսյան Գ. Հայկական ազգային հարսանեական ծիսակարգ` անցյալը և ներկան: Եր.: ՙՄարդ և հասարակություն՚ գիտամեթոդական վերլուծական ամսագիր N 1-2, 2008, www.aniedu.am
2008
Ավագյան Ա. Սեռական շահագործման ենթարկված, մարդկանց առևտրից տուժած կանանց վերականգնումը: Եր.: ՙՄարդ և հասարակություն՚ գիտամեթոդական վերլուծական ամսագիր N 1-2, 2008, www.aniedu.am
2007
Авакян А.А. Психологические особенности женщин, подвергнувшихся сексуальной эксплуатации, пострадавших от торговли людьми и их реабилитация. Ер.: журнал "Психология и жизнь" N4, 2007
2007
Авакян А.А. Психологические особенности формирования новых убеждений у христиан. Ер.: журнал "Психология и жизнь" N3, 2007
2007
Авакян А.А., Саркисян Г.Г. Архетипическое содержание природы как основа психокоррекционного воздействия в природотерапии. Ер.: журнал «Психология и жизнь», N1-2, 2007
2006
Авакян А.А., Саркисян Г.Г. Этнопсихологические аспекты армянского свадебного обряда. Обобщение опыта ХХ века. Ер.: журнал "Психология и жизнь" N3-4, 2006; www.ethnonet.ru
2005
Авакян А.А., Саркисян Г.Г. Возможность использования природного многообразия ландшафтов территории РА в целях психокоррекции./Основные проблемы географии Южного Кавказа и прилегающих регионов. Материалы конференции, посвященной 70-летию географического факультета.(ЕГУ), Ер.: Изд-во ЕГУ, 2005
Գեղարվեստական ստեղծագործություններ
2009
Авакян А.А. Встреча в Рождество. Ростов-на-Дону: Литературный альманах "Жить в небо влюбляясь", N2, 2009
2008
Авакян А.А. Маки. Ростов-на-Дону: Литературный альманах "Жить в небо влюбляясь", N1, 2008

Գիտական աշխատանքներ

13 գիտական (կոնֆերանսի նյութեր և տպագրություն ամսագրերում)

Անդամակցություններ

2015-ից
Համառուսական արհեստավարժ հոգեթերապևտիկ լիգայի (ՀԱՀԼ)՝ իրական անդամ, միջտարածաշրջանային դասընթացավար, հավաստագրված
2010-ից
«Վրաստանի հոգեբանների և հոգեթերապևտների ասոցիացիա»
2008-ից
«Կին գիտնականների միավորում» ՀԿ, նախագահ
2006-ից
«Թրեյներների մասնագիտական ասոցիացիա» ՀԿ
2009-2014
ՀՀ նախագահին առընթեր Հանրային խորհուրդի Կրոնի, սփյուռքի և միջազգային ինտեգրման հանձնաժողով

Նկարագրություն

Թրեյնինգների վարում

 • Հաղորդակցության հիմունքներ /այդ թվում բանակցություններ/
 • Բալինտյան խմբեր
 • Հոգեթերապևտիկ խմբեր
 • Սոցիալական ակտիվություն
 • Յունգյան հոգվերլուծական մեթոդով անձնային աճ
 • Ասերթիվություն
 • Աջակցման խմբեր /մասնագիտական և այլ/

Թրեյնինգգների մշակում եվ վարում`

 • Տղամարդ-կին` ինչպես հասնել ներդաշնակության (սիրո,   զուգընկերության, ամուսնության խնդիրներ)
 • Սեփական ուժերի հանդեպ վստահության ձեռքբերում (ասերթիվություն) Զանազան աջակցման խմբեր /գործազուրկների, բռնության ենթարկված անձանց և այլոց համար/ Քրիստոնեական հոգեթերապիա
 • Անձնային աճ

Աշխատում է հետևյալ խնդիրների հետ`

Մեծահասակներ`

 • ամուսնական խորհրդատվություն,
 • տրավմաներ և ՀՏՍԽ` այդ թվում բռնության, կրոնական կազմակերպությունների (աղանդների) զոհեր,
 • սիրային կախվածություն,
 • կպչուն վիճակների նևրոզներ,
 • աշխատանք նպատակների հետ քոուչինգի շրջանակներում:

Դեռահասներ`

 • ներ- և միջանձնային կոնֆլիկտներ,
 • Հաղորդակցում,
 • վախեր, ագրեսիա:

Հետաքրքրություններ

Էքսկուրսիաներ, բնություն, ուսումնասիրություններ կրոնի և հոգեբանության ոլորտներում

Հարց բժշկին

Հարգելի այցելու, այստեղ դուք կարող եք էլեկտրոնային կապ հաստատել բժշկի հետ: Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ հետագա կապի, կամ բժշկի կողմից Ձեզ տրամադրած որևէ տեղեկատվության համար կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում:

  Ֆայլերը պետք է լինեն ոչ ավել, քան 2MB.

  Թույլատրվող ֆայլերի տեսակները png, gif, jpg, jpeg.

  Doctors.am