Ֆիբրոադենոման  կրծքագեղձի  ամենահաճախակի բարորակ  ուռուցքն  է,  հանդիպում  է  20-40  տարեկան  կանանց  և  աղջիկների  մոտ: Ուռուցքն  աճում  է  շատ  դանդաղ, հասնում  է  2-5 սմ  չափսերի, կարող  է  լինել  եզակի  կամ  բազմակի, տեղակայել  մեկ  կամ  երկու  կրծքագեղձերում, հաճախ  ուղեկցվում  է  մաստոպաթիայով: Ֆիբրոադենոման  շոշափելիս  որոշվում  է  որպես  մաշկից  և  շրջակա  հյուսվածքներից  հստակ  սահմանազատված, պինդ  կլորավուն  հանգույց  հարթ  կամ  երբեմն  թմբկավոր  մակերեսով, որն ազատ  տեղաշարժվում  է  գեղձի  հյուսվածքներում  (ՙլողում  է  յուղի  մեջ): 
Տարբերում  են  ֆիբրոադենոմաների  2  ձևեր`
-ֆիբրոադենոմա (ուռուցք  ֆիբրոզ  հյուսվածքի  գերիշխմամբ)  
-ադենոֆիբրոմա (ուռուցք  գեղձային  հյուսվածքի  գերիշխմամբ): Ադենոֆիբրոմային  բնորոշ  են  ավելի  հստակ  եզրագծերը, շոշափելիս  այն ավելի  փափուկ  է:

Հյուսվածաբանորեն  ապացուցված  է, որ  ֆիբրոադենոման  չունի  սեփական  պատյան: Ֆիբրոադենոմայի  համար  պատյան  է  ծառայում  ստրոմայի  պնդացած  թելերի  շերտը` հրված  աճող  ուռուցքային  հանգույցով (պերիկանալիկուլյար  ֆիբրոադենոմա), կամ  կաթնային  ծորանի  ձգված  պատը, որում  աճում  է  ուռուցքը (ինտրականալիկուլյար  ֆիբրոադենոմա): Ֆիբրոադենոմայի  չարորակ  կազմափոխումը  դիտվում  է  5%  դեպքերում :
 Ֆիբրոադենոմայի  բուժումը  վիրահատական  է, կատարվում  է  կրծքագեղձի  սեկտորալ  մասնահատում  շտապ  հյուսվածաբանական  հետազոտմամբ: Կրծքագեղձի  ֆիլոիդ  ուռուցքը (tumor  phylloides J. Mulleri) հազվադեպ  հանդիպող  նորագոյացություն է,  կազմում  է  կրծքագեղձի  ուռուցքների    5% -ը: 

Հանդիպում  է  կանանց տարբեր  տարիքային  խմբերում, սակայն   առավել  հաճախ  ախտահարում  է  հորմոնային  ակտիվության  շրջանում: Ուռուցքն  ունի  պինդ  կոնսիստենցիա, հստակ  եզրագծեր, կտրվածքի  վրա  մակերեսն  ունի  կիստոզ  խոռոչներ  տերևանման  ելուստներով:  Դիտվում  է  ստրոմայի  արտահայտված  լորձեցում (միքսոմատոզ):

Բնորոշ  է  համարվում  կլինիկական  ընթացքի  երկփուլությունը: Առաջին  փուլում  դիտվում  է  ուռուցքի  դանդաղ  աճ  երկար  տարիների  ընթացքում: Երկրորդ  փուլում  սկսվում  է  արագ  աճ, ուռուցքն  հասնում  է  մեծ, երբեմն  հսկայական  չափսերի:
ՈՒռուցքի  աճը  չի  ուղեկցվում  շրջակա  հյուսվածքների  ինֆիլտրացիայով:  Երբեմն  գրավելով  կրծքագեղձի  մեծ  մասը  առաջացնում  է  վերադիր  մաշկի  արյան  շրջանառության  խանգարում  (ենթամաշկային  երակները  լայնանում  են, մաշկը  դառնում  է  կապտուկային  երանգի):

Ֆիլոիդ  ուռուցքի    առանձնահատկությունը  նրա  կենսաբանական  անկայունությունն է: Շնորհիվ  բնորոշ  հյուսվածաբանական  կառուցվածքի, որը  ներառում  է  ինչպես  էպիթելային, այնպես  էլ  շարակցահյուսվածքային  բաղադրիչներ, այն  օժտված  է  քաղցկեղի, սարկոմայի  և  կարցինոսարկոմայի  վերածվելու  պոտենցիալ  հնարավորությամբ:

Ֆիլոիդ  ուռուցքների  բուժումը  վիրահատական է:
Ուռուցքի  փոքր  չափսերի  դեպքում  կատարվում  է  կրծքագեղձի  մասնահատում: Մեծ  չափսերի  դեպքում  (երբ տրամագիծը  մեծ  է  10սմ-ից), հաշվի  առնելով  հաճախակի  կրկնողության  հակվածությունը, կատարվում  է  կրծքագեղձի  հասարակ  անդամահատում: Չարորակացման  էլեմենտների  առկայության  դեպքում  խորհուրդ  է  տրվում  կատարել  արմատական  մաստէկտոմիա:

Կրծքագեղձի  ներծորանային  պապիլոման (ՙարյունահոսող  կրծքագեղձի Մինցի հիվանդություն)  առավել  հաճախ  հանդիպում  է  30-40  տարեկան  հասակում, տեղակայում  է  առավելապես   մեկ  կողմից: Երբ  պապիլոմաները  տեղադրված  են  խոշոր  ծորաններում, անմիջապես  պտուկից կամ  արեոլայից  հետ, կրծքագեղձի  շոշափման  ժամանակ  կարելի  է  հայտնաբերել  պնդացում երկարավուն  ձգանի  կամ  կլոր  առաձիգ  գոյացության  ձևով, որի  սեղմելիս  առաջանում  են  արյունային  կաթիլներ  պտուկի  վրա`  միշտ  միևնույն  արտատար  ծորանից: Երբ  պապիլոմաները  զարգանում  են  կրծքագեղձի  խորին  հատվածների  ծորաններում, հիվանդության  միակ  կլինիկական  արտահայտությունը  համարվում  է  պտուկից արյունային  կամ  առատ  շճային  արտադրությունը: Միայն  մանրազննին  շոշափմամբ  կարելի  է  հայտնաբերել  այն  հատվածը, որին  սեղմելիս  առաջանում  է  արտադրություն:
Որոշ  դեպքերում  ախտաբանական  պրոցեսի  տեղակայումը  ճշտվում  է  մամոգրաֆիայի  (դուկտոգրաֆիայի)  օգնությամբ:
Ներծորանային  պապիլոմայի  չարորակ  կազմափոխումը  դիտվում  է 2-3%  դեպքերում:

Չարորակացման  հավանականությունը  մեծանում  է  հատկապես  ներծորանային  պապիլոմատոզի  դեպքում:

Բուժումը  վիրահատական  է, կատարվում  է  կրծքագեղձի  սեկտորալ  մասնահատում  շտապ  հյուսվածաբանական  հետազոտմամբ:

Լիպոման  (ճարպուռուցքը)  հանդիպում  է խիստ հազվադեպ:  Կարող  է  առաջանալ  ինչպես  գեղձի  հյուսվածքի   վրա  (ենթամաշկային), այնպես  էլ  գեղձի  տակ (ենթակրծքային-ռետրոմամար), բայց  երբեմն  այն  զարգանում է  միջբլթակային  հյուսվածքից: 
Բնորոշ  է  բավականին  դանդաղ  աճը, շոշափելիս ունի փափուկ  կոնսիստենցիա,    բլթակավոր  կառուցվածք, հստակ  սահմանազատված  է  շրջակա  հյուսվածքներից: 

Բուժումը  վիրահատական  է, կատարվում  է  ուռուցքի  հեռացում: Կրծքագեղձի  անգիոմաները  հանդիպում  են  խիստ  հազվադեպ: Չունեն  հստակ  սահմաններ, շոշափելիս  փափուկ  են, սեղմելիս  փոքրանում  են: Մակերեսային  տեղակայման  դեպքում  ունեն  բնորոշ  երկնագույն  կամ  բոսորագույն  երանգ: Խորին  տեղակայման  դեպքում  անհնար է  տարբերակել  լիպոմայից: Բուժումը  վիրահատական  է, կատարվում  է  ուռուցքի  բացազատում (excisio):

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին