Թրոմբոցիտների քանակի բարձրացումը կոչվում է թրոմբոցիտոզ:  Թրոմբոցիտոզները լինում են.

 • առաջնային
 • երկրորդային

Առաջնային թրոմբոցիտոզը կամ էսենցիալ տրոմբոցիտեմիան՝ քրոնիկական միելոպրոլիֆերատիվ հիվանդությունն է: 

Երկրորդային (ռեակտիվ) թրոմբոցիտոզների պատճառներն են.

 • սուր սթրես, ֆիզիկական լարվածություն
 • աուտոիմուն հիվանդություններ (ռևմատոիդ արթրիտ, գայլախտ և այլ), աղիների բորբոքային հիվանդություններ

 • ինֆեկցիաներ (սուր մանրէաբանական ինֆեկցիաներ, պալարախտ, օստեոմիելիտ)
 • չարորակ գոյացություններ
 • սուր արյունահոսություն
 • սուր հեմոլիզ
 • երկաթի պակաս (բնորոշ է երկաթպակասորդային սակավարյունությանը)
 • վիրահատություններ
 • հետսպլենեկտոմիկ վիճակ

Երկրորդային  տրոմբոցիտոզների ժամանակ բնորոշ չեն թրոմբոզների կամ արյունահոսությունների առաջացումը: Հատուկ բուժում չի պահանջվում: Բուժում են հիմնական հիվանդությունը:


Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը

Երևանի  Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան