Թրոմբոցիտոպենիաները (թրոմբոցիտների քանակի իջեցում) լինում են երեք հիմնական պատճառից.

1. ոսկրածուծում թրոմբոցիտների արտադրման ինկճում 

 • B12, ֆոլաթթվի պակաս
 • ապլաստիկ սակավարյունություն
 • սուր լեյկեմիա և այլն  

2. թրոմբոցիտների քայքայում. 
իմուն`

 

 • իդիոպաթիկ
 • դեղորայքային (հեպարին, ռիֆամպիցին, սուլֆանիդամիդներ)
 • լիմֆոպրոլիֆերատիվ հիվանդություններ
 • աուտոիմուն հիվանդություններ (գայլախտ, սկլերոդերմիա, ռեվմատոյիդ ատթրիտ և այլ)
 • հետփոխներարկումային ծիրանացան
 • ոչ իմուն`
 • ինֆեկցիաներ (Էպշպեյն-Բարի վիրուս, ՑՄՎ, ՄԻԱՎ), բակտերիաներ, միկոպլազմա և այլ
 • տարածուն ներանոթային մակարդման համախտանիշ (ՏՆՄՀ)
 • հղիության (գեստացիոն) թրոմբոցիտոպենիա
 • պրեէկլամսիա/էկլամսիա (տրոմբոցիտոպենիան զարգանում է մոտավորապես 15-20% պրեէկլամսիայով տառապող կանանց մոտ)
 • թրոմբոտիկ թրոմբոցիտոպենիկ ծիրանացան (Մոշկովիցի համախտանիշ)
 • հեմոլիտիկոուրեմիկ համախտանիշ (Հասերի համախտանիշ)

3. թրոմբոցիտների սեկվեստրացիա փայծաղում
հիպերսպլենիզմ (հիմնականում սակավարյունության/լեյկոպենիայի հետ)

Թրոմբոցիտոպենիաները բաժանում են.

 • ժառանգական (թրոմբոցիտոպենիա և ռադիի բացակայության համախտանիշ, Վիսկոտ-Օլդրիչ համախտանիշ, Մայ-Հեգլինգի անոմալիա և այլն)
 • բնածին ոչ ժառանգական (ներարգանդային վիրուսային ինֆեկցիաները` կարմրախտ, ցիտոմեգալովիրուս, հեպատիտներ և այլ վիրուսներ, մոր կողմից ընդունած դեղորայքը կարող են առաջացնել տրոմբոցիտոպենիա նորածնի մոտ)
 • ձեռքբերովի իմուն (երբ առաջանում են հակամարմինները կամ իմուն համալիրները, որոնք կպչում են թրոմբոցիտների թաղանթներին և թրոմբոցիտները կլանվում և քայքայվում են փայծաղի մակրոֆագների կողմից)  
 • ձեռքբերովի ոչ իմուն դեպքեր

Թրոմբոցիտոպենիայի գնահատումԹրոմբոցիտոպենիայի գնահատման առաջին քայլը.

 • ծայրամասային արյան քսուկի հետազոտություն` երբեմն թրոմբոցիտները կպչում են միմիյանց, առաջացնելով կեղծ թրոմբոցիտոպենիա,
 • եթե հիվանդը երիտասարդ է անհրաժեշտ է ժխտել ՄԻԱՎ վարակը` թրոմբոցիտոպենիան կարող է լինել ՄԻԱՎ վարակի առաջին նշանը,
 • եթե հիվանդը գտնվում է ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում թրոմբոցիտոպենիան կարող է լինել դեղորայքային (ներառյալ հեպարինը), սեպտիկ վիճակի, ՏՆՄՀ, հղիության, պրեէկլամսիայի/էկլամսիայի հետ կապված:

Հետագա քայլերն են.

 • մանրակրկիտ անամնեզի հավաքում` ներառյալ ընտանեկան պատմությունը,
 • դեղորայքային անամնեզ` ինչպիսի դեղորայքներ է ընդունել հիվանդը,
 • հիվանդի օբյեկտիվ զննում` ուշադիր զննել մաշկը և լորձաթաղանթները կապտուկների, կետավոր արյունազեղումների առկայության վերաբերյալ, ուշադրություն դարցնել ավշային հանգույցների, լյարդի և փայծաղի չափսերին:

Լաբորատոր հետազոտություններ.

 • իրականացնել լիարժեք արյան քննություն` լեյկոցիտների քանակի, նեյտրոֆիլների և լիմֆոցիտների հարաբերության խանգարումների բացահայտում, սակավարյունության առկայության ժամանակ` անհրաժեշտ է ժխտել արյան չարորակ հիվանդությունները, 
 • կենսաքիմիական քննություն` լյարդի, երիկամների ֆունկցիաների գնահատում,
 • Էպշպեյն-Բարի, ցիտոմեգալովիրուսի և ՄԻԱ-վիրուսների որոշում,
 • ոսկրածուծի բջջաբանական հետազոտություն (կատարվում է բոլոր  կասկածելի դեպքերի ժամանակ):

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը

Երևանի  Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան