I. Էպիդեմիոլոգիա և էթիոլոգիա:

Խորիոնկարցինոման կազմում է կանանց սեռական օրգանների չարորակ նորագոյացությունների 1 %-ը : Հիվանդության էթիոլոգիան ակնհայտ է , սակայն ակնհայտ է նրա փոխադարձ կապը բշտիկային զանգվածի հետ:
ա. Բշտիկային զանգված: Բշտիկային զանգվածի հաճախականությունը միջինում կազմում է 1 դեպք 2000 հղիության հաշվարկով:
բ. Չարորակ ձևափոխում: 10-20% դեպքերում բշտիկային զանգվածը ձևափոխվում է չարորակ ուռուցքի: Այդ թվում դեպքերի 2/3-ի ժամանակ դա ինվազիվ բշտիկային զանգված է, իսկ 1/3 – դեպքում ` խորիոնկարցինոմա: Խորիոնկարցինոմայի զարգացման ռիսկը 5 անգամ բարձր է արտարգանդային հղիության ժամանակ:

II.Պաթոգենեզ:
ա.Պաթոհիստոլոգիա: Հանդիսանում է խորիոնի թավիկների ողկույզանման գոյացությունների դեգեներացիայի արդյունք:
բ. Մետաստազավորումը տեղի է ունենում տեղային ինֆիլտրատիվ աճի (հեշտոց,մոտակա հյուսվածքներ) և հեմատոգեն տարածման (թոքեր,լյարդ,գլխուղեղ) ճանապարհով:

III.Դիագնոստիկա
- Ա.Սիմպտոմիկա
- Արյունահոսություն սեռական ուղիներից հղիության ժամանակ
- Հղիների փսխում
- Խաղողի ողկույզի նման արտաթորություն հեշտոցից
-Թոքային սիմպտոմիկա ( թոքերում մետաստազների դեպքում)
-Նևրոլոգիական  սիմպտոմիկա ( գլխուղեղում մետաստազների առկայության դեպքում ):

Բ. Կլինիկական տվյալներ
Արգանդի չափերը գերազանցում են հղիության տվյալ ժամկետի համար համապատասխան  չափսերը
Պտղի սրտի զարկերակի բացակայություն
Հղիության տոքսիկոզի արտահայտված դրսևորումներ առաջին եռամսյակում:

Գ.Լաբորատոր տվյալներ
Խորիոնալ գոնադոտրոպինի մակարդակն արյան մեջ տրոֆոբլաստիկ հիվանդության դեպքում բավական բարձր է նորմայից և որպես կանոն կորելյացիայի մեջ է գտնվում հիվանդության տարածվածության  աստիճանի հետ:

Դ. Լրացուցիչ հետազոտության մեթոդներ
1.    Սոնոգրաֆիա դոպլերոմետրիայով,
2.    Թոքերի ռենդգեն հետազոտություն,
3.    Համակարգչային շերտագրություն,
4.    Վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի հետազոտում:

IV.    Փուլերը և պրոգնոզը: Տրոֆոբլաստիկ հիվանդության փուլավորման համընդհանուր ընդունված համակարգ տվյալ պահին գոյություն չունի: Ամենատարածվածը բաժանվում է ցածր և բարձր ռիսկի խմբերի:
Ա. Ցածր ռիսկ
1.    4 ամսից քիչ հիվանդության պատմություն ,
2.    Խորիոնալ գոնադոտրոպինի  մակարդակն արյան մեջ 50 մՄ/մլ է,
3.    Լյարդում և գլխուղեղում մետաստազների բացակայություն :

5 տարվա ապրելիությունը ցածր ռիսկի խմբում հասնում է 100 %-ի:

Բ. Բարձր ռիսկ
1. 4 ամսից ավել  հիվանդության պատմություն,
2. Խորիոնալ գոնադոտրոպին մակարդակն արյան մեջ 50 մՄ/մլ –ից բարձր,
3. Մետաստազներ լյարդում և գլխուղեղում,
4. Հիվանդության զարգացումը հղիության ավարտց հետ,
5. Առաջին քիմիաթերապիայի նկատմամբ ռեզիստենտություն:

5 տարվա ապրելիությունը այս խմբում կազմում է մոտ 50%:

V. Պրոֆիլակտիկան կայանում է հղիության ընթացքում ծննդաբերությունից հետո կնոջ նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մեջ:
VI. Բուժում
Ա. Նախնական փուլեր `
1. Վիրաբուժական բուժում: Բշտիկային զանգվածի հեռացում արգանդի խոռոչից վակուում ասպիրացիայի կամ քերման ճանապարհով: 40 տարեկանից բարձր հասակում խորհուրդ է տրվում հիստերէկտոմիա:
2. Ճառագայթային թերապիան տրոֆոբլաստիկ հիվանդության նախնական փուլերի բուժման նպատակով չի կիրառվում:
3. Քիմիաթերապիա: Ցուցված է արգանդի խոռոչի քերուկում հյուսվածաբանորեն հաստատված խորիոնկարցինոմայի առկայության դեպքում:
- Մետոտրեքսատը հանդիսանում է տրոֆոբլաստիկ հիվանդության բուժման ընտրության պրեպարատ
- Ակտինոմիցին D-Ն օգտագործվում է, եթե կան հակացուցումներ մետոտրեքսատով  բուժմանը  կամ արտահայտված տոքսիկ էֆեկտներ:

Բ. Բարձիթողի ստադիաներ`
1.Վիրաբուժական բուժում : Վիրաբուժական բուժման ցուցումներն  ու ծավալները համանման են  այդպիսիքին հիվանդության նախնական ստադիաներին:
2.Ճառագայթային թերապիան, քիմիաթերապիայի հետ համակցված ,ցուցված է լյարդի և գլխուղեղի մետաստատիկ ախտահարման դեպքում :
3.Քիմիաթերապիան  հանդիսանում է տրոֆոբլաստիկ հիվանդության բուժման բազային մեթոդ:

Ցածր որակի խումբ: Անց է կացվում ստանդարտ բուժում մետոտրեքսատով  կամ ակցինոմիցին D-ով:

Բարձր ռիսկի խումբ: Անց է կացվում պոլիքիմիաթերապիա  EMA-Co կամ  EMA-CE սխեմաներով:
 
Բուժման տևողությունը: Քիմիաթերապիան անց է կացվում այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն ստացվել խորիոնալ գոնադոտրոպինի նորմալ ցուցանիշներ ( 3 հաջորդական հետազոտություններ մեկ շաբաթ ինտերվալով):

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին