Դա բորբոքային, ինֆեկցիոն կամ դեմիելինիզացնող պրոցես է, որը ախտահարում է տեսողական նյարդը: Կարող է հանդիպել հետևյալ տեսքով
ա) Ռետրոբուլբար նևրիտ
բ) Պապիլիտ (տեսողական նյարդի բուլբար նևրիտ)

Ռետրոբուլբար նևրիտը բնութագրվում է տեսողության ենթասուր կորստով, հաճախ ռետրոբուլբար ցավի կամ ակնագնդի շարժումների ժամանակ ցավի առկայությամբ:
Սովորաբար ախտահարում է 15-ից մինչև 45 տարեկան հիվանդներին: Հիմնականում դա միակողմանի պրոցես է: Նկատվում է տարբեր աստիճանի տեսողության նվազում, գունային տեսողության վատթարացում և կենտրոնական սկոտոմայի առկայություն ախտահարված աչքում: Սովորաբար օֆթալմոսկոպիայի ժամանակ տեսողական նյարդի կողմից էական փոփոխություններ չեն դիտվում: Տեսողության սրությունը սովորաբար վատանում է 1-2 շաբաթում: Հետո սկսում է լավանալ և ամբողջությամբ վերականգնվում է աստիճանաբար մի քանի շաբաթվա կամ ամսվա ընթացքում 70% դեպքում առանց որևէ բուժման: Մոտ 20% չբուժված հիվանդները իդիոպատիկ նևրիտով ունեցել են այլ գրոհներ զույգ աչքում: Հայտնի է սերտ կապ տեսողական նյարդի նևրիտի, ինչպես բուլբար այնպես էլ ռետրոբուլբար , և ցրված սկլերոզի միջև: Վերջին հետազոտությունները ցույց են տալիս ցրված սկլերոզ զարգանալու վտանգը այդ հիվանդների մոտ 60%- ից շատ է: Հիվանդությունը առավել հաճախ հանդիպում է կանանց մոտ , երբ տեսողական նյարդի նևրիտը արտահայտվում է երիտասարդ տարիքում: Հիվանդների մոտ , ովքեր ունեն ցրված սկլերոզ հիվանդության երկարատև անամնեզ, դիտվում է այս կամ այն ձևի ու արտահայտվածության նևրիտի պատկեր:

Բուլբար նևրիտը արտահայտվում է ՏՆՍ-ի այտուցով, հիպերեմիայով և ոչ հստակ սահմաններով: Հիվանդները նշում են տեսողության զգալի նվազում ընդհուպ մինչև լուսազգացողություն: Հիվանդները հաճախ նշում են ֆոտոպսիաներ ակնագնդի շարժման ժամանակ : Սովորաբար դիտվում են պարապապիլյար արյունազեղումներ «կրակի լեզվակների» տեսքով, ինչպես նաև բորբոքային բջիջներ ապակենման մարմնի հետին մասում: Տեսողական նյարդի նևրիտները կարող են լինել նաև վիրուսային, ինֆեկցիոն ( ռինոգեն, սիֆիլիս, ջրծաղիկի վիրուսի, «կատվի ճանկռոցի» հիվանդության և այլն ) էթիոլոգիայի:

Բուժումը համակարգային է, ուղղված ընդհանուր հիվանդության բուժմանը: Որոշ դեպքերում լինում է ինքնաբուժում մի քանի շաբաթվա ընթացքում:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին