Էոզինոֆիլային գրանուլոման (Տարատինովի հիվանդություն, տեղային հիստիոցիտոզ) նախադպրոցական տարիքի երեխաների հիվանդություն է։ Հիվանդության ախտանիշները բազմազան են։ Որոշ դեպքերում այն գանգի տեղային եզակի ախտահարումն է, այլ դեպքերում՝ ոսկրային հյուսվածքի և մաշկի բազմաթիվ դեստրուկտիվ ախտահարումներ, արտաակնության կամ անշաքար շատամիզության առաջացումով։ Հիվանդության ծանրությունը կախված է ոսկրային հյուսվածքի ախտահարման և ներքին օրգանների ախտահարման աստիճաններից։ Այսպիսով, ոսկրային հյուսվածքի եզակի կամ բազմաթիվ ախտահարման օջախները ոսկրերի արտաքին կամ երեք շերտերի քայքայումով և ուռուցքանման գոյացությունների առաջացումով ու այդ շրջանների ցավերով, մեծացած լյարդը, ենթատենդային ջերմությունը, արագացած ԷՆԱ, թրոմբոցիտոզը, չափավոր էոզինոֆիլիան էոզինոֆիլային գրանուլոմայի բնորոշ ախտանիշներն են։ Հիվանդությունը տևում է մի քանի ամիսներից մինչև մի քանի տարի, ունի ալիքաձև ընթացք և ավարտվում է երեխաների մեծամասնության առողջացումով։ 

Բուժումը։ Կիրառվում են հորմոնային դեղամիջոցներ, ճառագայթային թերապիա։ Հորմոնային բուժման տևողությունը կախված է հիվանդության ծանրությունից։ Սեպտիկ բարդությունների առկայության դեպքում նշանակվում են հակաբիոտիկներ։ Նյութափոխանակության բարելավմանը նպաստում է վիտամինաթերապիան (B1, B6, B12)։ Գլյուկոկորտիկոիդային բուժումից արդյունքի բացակայության դեպքում նշանակվում են ցիտոստատիկներ։

  

Սկզբնաղբյուրը՝ Կլինիկական մանկաբուժություն

Վ.Ա. Աստվածատրյան

Հոդվածի էլեկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին