Հեմոֆիլիա Ա և Բ, պրոտրոմբինի դեֆիցիտ 5,11 գործոնների /հեմոֆիլիա Ց և պարահեմոֆիլիա/, աֆիբրինոգենեմիա, աֆիբրնեմիա / 8-րդ ֆակտորի բացակայություն/: Մայրական կաթի հեմոստատիկ հատկությունը, նորածնի դիմադրողականության և հեմոստազի առանձնահատկությունները կյանքի 1-ին ամսում կարող են ի հայտ չգալ: Սակայն պրովոկացիոն գործոնները` ասֆիքսիա, տրավմաներ և այլն կարող են ի հայտ բերել հեմոստազի բնածին դեֆեկտներ:

ԿԼԻՆԻԿԱՆ-Հեմոստազի բնածին խանգառումները կարող են ի հայտ գալ պերինատալ բարդությունների ժամանակ: Կարող են լինել երկարատև արյունահոսություններ պորտից,սրսկման տեղում, կֆալոհեմատոմաներ, կարող են ի հայտ գալ էկխիմոզներ, քթային արյունահոսություն, հեմատեմեզիս:Հեմոստազի ժառանգական դեֆեկտի դեպքում, լյումբիալ պունկցիայի ժամանակ առաջանում է թարմ արյուն, ռեցիդիվող մելենա կամ հեմատոմեզիս:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒԻՄԸ- դրվում են սկրինինգ տեստ նույնիսկ անտինատալ շրջանում:

 

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին