Սպեցեֆիկ դեֆեկտ -Candida – հակածնի հանդեպ T բջիջների պատասխանի ընտրովի անբվարարություն.

-Հումորալ պատասխանը խանգարված չէ:

Կլինիկական առանձնահատկությունները.

-Candida albicans սնկով պայմանավորված մաշկի, եղունգների, մազածածկ մասի և լորձաթաղանթների խրոնիկական ախտահարում

-բնորոշ են աուտոիմուն էնդոկրին հիվանդություններ

Ախտորոշում.

-T լիմֆոցիտների ակտիվության իջեցում Candida albicans-ի ներկայությամբ.

-T լիմֆոցիտների քանակը նորմայում է

-Մաշկային դանդաղեցված գերզգայնության տեստը Candida-ի նկատմամբ բացասական է:

-Հումորալ պատասխանը Candida հակածնի հանդեպ նորմալ է:

Բուժում – սիմպտոմատիկ հակասնկային բուժում