ՖՏ-ը  կապույտ տիպի սրտի բնածին արատների կազմում ամենահաճախ հանդիպող ձևն է: ՖՏ-ի 4 բաղադրիչներն են՝ աջ փորոքի ելքային հատվածի օբստրուկցիան, միջփորոքային  միջնապատի դեֆեկտը (ՓՄԴ), աորտայի աջադրությունը և աջ փորոքի գերաճը: Աջ փորոքի ելքային հատվածի օբստրուկցիան կարող է լինել տարբեր աստիճանի արտահայտվածության և տեղակայվել տարբեր մակարդակներում` թոքային զարկերակի փականային և ստորփականային (ինֆունդիբուլար) նեղացումների ձևով,  փականի օղի, թոքային զարկերակի  ցողունի և ճյուղերի հիպոպլազիայով: Աջ փորոքի գերաճը  երկրորդային բնույթի է`  այն զարգանում է ելքային հատվածի նեղացման հետևանքով:  Աջ փորոքի ինֆունդիբուլար հատվածը ֆիբրոմկանային գոյացություն է, և նրա գերաճի  շարունակական զարգացումը ժամանակի հետ իր հերթին խորացնում է օբստրուկցիայի  ենթափականային կոմպոնենտը: ՓՄԴ-ը ըստ տեղակայման դեպքերի մեծամասնությունում սուբաորտալ է և ոչ ռեստրիկտիվ բնույթի:
 
Հեմոդինամիկան հիմնականում  պայմանավորված է թոքային զարկերակի նեղացման աստիճանով: Եթե նեղացումը բարձրաստիճան է, ապա աջ փորոքը արյուն մղելու համար ստիպված է այնքանով բարձր ճնշում ստեղծել, որ վերջինս գերազանցում է աորտայում առկա ճնշմանը: Այդ դեպքում աջ փորոքից մղվող արյան մի մասը դեֆեկտի միջով   ուղվում է ձախ և խառնվելով ձախ  փորոքից մղվող արյանը  մուտք է գործում աորտա, իսկ մյուս մասը ընթանում է նորմալ ճանապարհով` դեպի թոքային զարկերակ:  Արատի հիմնական ախտանիշը աջից ձախ շունտով պայմանավորված  ցիանոզն է, որը սովորաբար ի հայտ է գալիս  5 - 6 ամսական տարիքից սկսած: ՖՏ-ի ծանր ձևերի դեպքում կապտությունը նկատելի է դառնում արդեն իսկ կյանքի առաջին օրերից: 
Եթե  թոքային զարկերակի նեղացումը քիչ է արտահայտված, ապա  ցիանոզ չի առաջանում և արատը կոչվում է «գունատ տիպի ՖՏ»:    
Աջ փորոքի ինֆունդիբուլար հատվածի սպազմի առաջացման դեպքում ՖՏ-ին  հիվանդները կարող են ունենալ հիպոքսեմիկ պարոքսիզմները  (հևոց-ցիանոտիկ նոպաներ): Նոպան սովորաբար սկսվում է քնից արթնանալուն  պես՝  երեխան հանկարծակի դառնում է խիստ անհանգիստ, ի հայտ է գալիս  հաճախաշնչություն, խորանում է կապտությունը, անհետանում է սիստոլիկ աղմուկը: 
Կոպիտ սիստոլիկ աղմուկը, որը պայմանավորված է թոքային զարկերակի նեղացումով, լսվում է արդեն իսկ  կյանքի առաջին շաբաթներից:
 
Ժամանակակից ախտորոշման հիմնական մեթոդը էխոսրտագրությունն է, որը  թույլ է տալիս հայտնաբերել արատի բոլոր բաղադրիչները: Շատ հազվադեպ կարիք է լինում դիմել ինվազիվ  ներսրտային հետազոտության (զոնդավորում): 
Չվիրահատված հիվանդների կյանքի միջին տևողությունը 12 տարի է, և միայն  10 տոկոսն է ողջ մնում երկրորդ տասնամյակից հետո:
 
Բուժման միակ եղանակը վիրահատականն է: Ներկայումս նախընտրելին մեկ վիրահատությամբ արատի արմատական շտկումն  է`  ՓՄԴ-ի փակումը և աջ փորոքի ելքային հատվածի նեղացման վերացումը: Հետվիրահատական մահաբերությունը զարգացած կենտրոններում  ցածր է  (2-3 %): Երկփուլային վիրահատական մոտեցումը ժամանակակից պայմաններում կիրառվում է միայն հատուկ դեպքերում: Պալլիատիվ (օգնական) վիրահատությունը` բուժման  առաջին էտապ հանդիսացող աորտա-թոքային շունտավորումն է: Հետագայում  (սովորաբար` 1-2 տարի անց) այս երեխաները ենթարկվում են արատի արմատական շտկման: 
Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը
Երևանի  Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան