Օրոտային ացիդուրիան  պիրիմիդինների փոխանակության բնածին խանգարում է, որը բնորոշվում է մեգալոբլաստային սակավարյունությամբ և մեզի հետ օրոտաթթվի բարձրացած արտազատումով: Բջջային իմունիտետի խանգարման հետևանքով հիվանդների մոտ բարձր է զգայունությունը ինֆեկցիաների նկատմամբ: Բուժումը՝ դրական արդյունք է դիտվում ուրիդինի 1-1,5 գ/օրը նշանակումից:  Վիտամին B12 և ‎ֆոլաթթվի նշանակումներն արդյունավետ չեն, քանի որ նրանց մակարդակներն արյան շիճուկում նորմայի սահմաններում են:

Լեշ-Նիխենի (Լեխ-Նիխենի) համախտանիշ. պուրինային փոխանակության խանգարում է, ժառանգվում է X քրոմոսոմի հետ շղթայված: Բնորոշվում է հիպերուրիկեմիայով, մտավոր և նյարդաբանական խանգարումներով, մեգալոբլաստային սակավարյունությամբ: Բուժումը՝ ադենին:

Թիամին-կախյալ մեգալոբլաստային սակավարյունություն. ժառանգվում է աուտոսոմ-ռեցիսիվ: Նյութափոխանակման խանգարման բնույթը անհայտ է: Բնորոշվում է ծանր մեգալոբլաստային սակավարյունությամբ, խլությամբ, շաքարային դիաբետով: Բուժումը՝  թիամինի բարձր դեղաչափեր՝ 20-25 մգ/օրը:
Մեթիլտետրա‎‎ֆոլատ տրանս‎ֆերազի անբավարարությանը բնորոշ է մեգալոբլաստային սակավարյունությունը՝ համակցված մտավոր հետամնացությամբ և ֆոլաթթվի բարձր մակարդակով արյան շիճուկում:

Գլյուտամատ-ֆորմիմինոտրանսֆերազի անբավարարությունը բնորոշվում է ‎ֆոլաթթվի թերֆունկցիայով, մեգալոբլաստային սակավարյունությամբ, նեյտրո‎ֆիլների գերհատվածավորումով: Երբեմն դիտվում է մտավոր և ֆիզիկական զարգացման հապաղում:

Դեհիդրո‎ֆոլատռեդուկտազի անբավարարությունը բնածին մեգալոբլաստային սակավարյունություն է, որը բնորոշվում է լյարդային դեհիդրոֆոլատռեդուկտազի ակտիվության իջեցումով:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին