Զարկերակային հիպոտոնիան համարում են հիվանդություն, եթե ցածր ԶՃ ուղեկցվում է բնորոշ անառողջ վիճակով և օբյեկտիվ կլինիկական պատկերով, ընդ որում այդ վիճակը չունի երկրորդային բնույթ: Այս հիվանդության մասին էպիդեմիոլոգիական տվյալները բավականին աղոտ են. հաճախականությունը տատանվում է 0,3 – 15,1%, համարվում է, որ այն կանանց մոտ ավելի հաճախ է հանդիպում գերազանցապես 20 – 40 տարեկանում: Պետք է նշել, որ իդիոպաթիկ զարկերակային հիպոտոնիան կլինիկորեն ավելի արտահայտված է տարեցների մոտ: Որոշակի կապ կա զարկերակային հիպոտոնիայի և շարակցական հյուսվածքի համակարգային դիսպլազիայի, միտրալ փականի պրոլապսի, օրթոստտիկ անբավարարության, սինուսային հանգույցի դիսֆունկցիայի և ասթենիկ մարմնակառուցվածքի միջև: Զարկերակային հիպոտոնիայով տառապողների մեծ մասի մոտ առկա է անգիոտենզին II 1-ին տեսակի ընկալիչի գենի անոմալիա:

Կլինիկական նշաներն են.
-    Գլխացավը
-    Տախիկարդիան
-    գերզգայունություն շոգին և ցրտին
-    գերզգայունություն վառ լույսին և աղմուկին
-    էրեկցիայի խանգարում
-    դաշտանային ցիկլի խանգարումներ
-    հիշողության վատացում
-    ցածր աշխատունակություն
-    ցրվածություն
-    քնկոտություն
-    աչքերի առջև մթագնում
-    խոնավ ափեր և ներբաններ
-    մարսոխության խանգարումներ
-    արտահայտված սրտխփոց ֆիզիկական լարման ժամանակ
-    ցավ սրտի շրջանում
-    ջերմակարգավորման խանգարումներ

Պետք է նշել, որ առաջնային զարկերակային հիպոտենզիայով առնվազն կեսի մոտ կա օրթոստատիկ անբավարարություն, հազվադեպ չեն ուշագնածությունները, 30% մոտ` հետճաշային հիպոտենզիա: Առաևնային հիպոտոնիայի ընթացքը սովորաբար ալիքաձև է: Ոչ հազվադեպ հիպոտոնիան տարիների ընթացքում «անցնում» է, իր տեղը զիջելով հիպերտենզիային:


 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին