ՀՀ ԱՆ գլխավոր մասնագետներ

Արթուր Կիմի Շուքուրյան

Արթուր Կիմի Շուքուրյան

ՀՀ ԱՆ գլխավոր քիթ-կոկորդ-ականջաբան
Սամվել Հովհաննեսի Դանիելյան

Սամվել Հովհաննեսի Դանիելյան

ՀՀ ԱՆ գլխավոր արյունաբան