Պավել Դանիելի Մաիլյանը 1997 թվականին ավարտել է Արխանգելսկի Պետական բժշկական ինստիտուտը` ստոմատոլոգիա մասնագիտացմամբ: Այժմ աշխատում է "Կամար" ստոմատոլոգիական կենտրոնում:

Բժշկության ոլորտում առաջին գիտական հայտնագործության հեղինակն է Հայաստանում: Իր կողմից մշակված ատամնադիմածնոտային անոմալիաների բուժման նոր մեթոդներն ու միջոցները թույլ են տալիս հասնել ծնոտի աճին տարիքային բոլոր խմբերի համար, զուգորդվելով ալվեոլյար ելունի ձևի շտկման հետ: h

Սա զգալիորեն բարձրացնում է օրթոդոնտիկ բուժման արդյունավետությունն ու սահմանները:

Աճող ոսկորը բավական առաձգական է և ատամնաալվեոլյար կատարի ձևի շտկումը բավականին հեշտացնում է գործը:

Սարքերի տարաբնույթ կառուցվածքները բարձրացնում են գրեթե բոլոր ատամնածնոտային անոմալիաների բուժման մեթոդների և միջոցների ընտրության հնարավորությունները:

Կաղապարա-զսպանակավոր ապարատների կիրառումը թույլ է տալիս իրականացնել ատամների առանցքային դիրքի կորպուսային փոփոխություն` համադրվելով երկու ծնոտների ալվեոլյար ելունների աճի և ձևի շտկման հետ տարիքային բոլոր խմբերի համար:

hՍա ունի հետևյալ առավելությունները`

- ատամների տեղափոխման գործընթացի ինտենսիվություն բոլոր ուղղություններով,

- գրեթե ատամների հեռացման բացառում,

-օրալ-դիմային վիրաբուժության ցուցանիշների նվազեցում,

- բոլոր տարիքային խմբերի այցելուների բուժում,

- դեմքի էսթետիկ պարամետրերի բարելավում բուժումից հետո,

- բերանի խոռոչի փափուկ և կոշտ հյուսվածքների վիճակի բարելավում,

- օրթոդոնտիկ բուժման ժամնետների զգալի կրճատում,

- ռեցեդիվների կանխում օրթոդոնտիկ բուժումից հետո:

hՍտացել է դիպլոմ գիտական հայտնագործության համար (61), ունի տպագրված ավելի քան 110 աշխատանք, այդ թվում` 2 մենագրություն, 29 պատենտ (որոնք պատենտավորվել են ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում, Ճապոնիայում, Ռուսաստանում, Չինաստանում և Հնդկաստանում):

 

 

 

 

 

Աղբյուրը` Doctors.am

Հոդվածի հեղինակային իրավունքը պատկանում է  Doctors.am կայքին