Թմրամիջոցների բացասական ազդեցությունները կարելի է ներկայացնել հետևյալ չորս խմբերով՝ առողջական սուր հետևանքներ, սոցիալական սուր հետևանքներ, առողջական ուշ հետևանքներ և սոցիալական ուշ հետևանքներ:

Առողջական սուր (կարճաժամկետ) հետևանքներ

- գերդոզավորում
- վնասվածքներ
- ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ
- հեպատիտներ
- սուր ֆելբիտներ և սեպսիս

Սոցիալական սուր (կարճաժամկետ) հետևանքներ

- անախորժություններ աշխատավայրում
- աշխատանքից հեռացում
- անախորժություններ ընտանիքում
- ամուսնալուծություն
- քրեական պատասխանատվություն 266-274-րդ հոդվածներով

Սռողջական ուշ (երկարաժամկետ) հետևանքներ

- կախվածության համախտանիշ
- ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ
- հեպատիտներ
- երակաբորբ
- երակների կոլապս
- բակտերիալ վարակներ և սեպսիս
- տուբերկուլյոզ
- հոգեկան խանգարումներ
- տարբեր օրգան-համակարգերի տոքսիկ ախտահարումներ (ուղեղ, լյարդ, երկամներ, իմունային համակարգ և այլն)

Սոցիալական ուշ (երկարաժամկետ) հետևանքներ

- ամուսնալուծություն
- մեկուսացում բոլորից և ստիգմա
- գործազրկություն
- ֆինանսական ճգնաժամ
- քրեածին կենսակերպ