Բարակ շարակցական թաղանթ: Գտնվում է արտաքին լսողական անցքի և միջին ականջի միջև։ Զայնային ալիքները դիպչելով թմբկաթաղանթին այն տատանում  են։ Այդ տատանումներն այնուհետև  հաղորդվում են լսողական ոսկրիկներին: