Ֆիզիոլոգիական պահանջ, վիճակ, որով կարգավորվում է ջրի մուտքը մարդու օրգանիզմ: